План заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2014 рік

                                                                                       ПЛАН

                     заходів Інспекції з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області

                                           щодо запобігання та протидії корупції на 2014 рік

 

п/п

Найменування заходу

Відповідальні за

виконання

Строк виконання

Заходи,спрямовані на забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства

1. Проведення безпосередньо у структурних підрозділах Інспекції роз’яснювальної роботи серед державних службовців питань дотримання вимог Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14.05.2013 № 224-VII до ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про державну службу», Кодексу України про адміністративні правопорушення, глава 13А «Адміністративні корупційні правопорушення». Начальник, заступник начальника інспекції, головний спеціаліст з запобігання корупції постійно
2. Підготовка методичних рекомендацій щодо заборони і обмежень для держслужбовців згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» та пам’ятки КУпАП, глава 13А «Адміністративні Корупційні правопорушення» та їх доведення під підпис працівникам Інспекції. головний спеціаліст з запобігання корупції до 25.01.2014 року
3. Вживання оперативних заходів та внесення необхідних коректив (відповідно до компетенції) в організацію роботи щодо усунення недоліків у разі їх виявлення органами контролю і нагляду, а також зазначених у запитах, листах народних депутатів України, актах РНБОУ щодо забезпечення виконання вимог законодавства України з питань запобігання та протидії корупції. Начальник, заступник начальника інспекції, головний спеціаліст з запобігання корупції протягом року
4. Організація роботи по здійсненню контролю за дотриманням державними службовцями антикорупційного законодавства по наступним напрямкам:

 

–        виконання заходів мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців та його врегулювання згідно Наказу № 78 Держспоживінспекції України від 17.06.2013 р. із звітуванням щоквартально до 25 числа поточного року;

 

–        виконання заходів щодо посилення роботи із запобігання і протидії корупції згідно Наказу № 68 Держспоживінспекції України від 28.05.2013 р. із звітуванням щомісяця до 5 числа поточного року ;

Начальник, заступник начальника інспекції, головний спеціаліст з запобігання корупції

 

Начальник, заступник начальника інспекції, головний спеціаліст з запобігання корупції

 

 

 

Начальник, заступник начальника інспекції, головний спеціаліст з запобігання корупції

протягом року

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

протягом року

5. Направлення на навчання працівників Інспекції з отриманням відповідного сертифікату до Миколаївського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації (ЦППК). Начальник інспекції згідно спільного плану з Головним управлінням ДСУ в Миколаївській області
6. Здійснення з метою упередження корупційних дій та контролю за виконанням спеціалістами інспекції антикорупційних заходів, контролю в ході проведення планових та позапланових заходів безпосередньо . Начальник, заступник начальника інспекції, головний спеціаліст з запобігання корупції Постійно
7. Інформування та співпраця з правоохоронними органами та судами в частині надання їм допомоги у процесі перевірки причин вчинення держслужбовцями корупційних злочинів . Начальник інспекції, головний спеціаліст з запобігання корупції Постійно
8. Розгляд постанов судів у справах про корупційні діяння державних службовців із вжиттям вичерпних заходів згідно із нормами чинного законодавства . Завідуючий юридичним сектором У разі надходження постанов судів
9. Забезпечення прозорості і відкритості у роботі з кадрами шляхом здійснення добору і розстановки кадрів на конкурсних засадах, з кадрового резерву та за наслідками стажування . Начальник інспекції протягом року
10. Ознайомлення претендентів на зайняття посад державних службовців з вимогами нормативно-правових актів, які регламентують порядок прийняття та проходження державної служби та загальними правилами поведінки державного службовця в частині обмежень, пов’язаних з її проходженням . Завідуючий юридичним сектором протягом року
11. Вивчати кандидатури при доборі кадрів з метою запобігання порушень:

–         ст. 16 Закону України «Про державну службу»;

–         ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

–         підготовка запитів на проведення спеціальних перевірок відомостей щодо кандидатів на заняття посад державних службовців.

головний спеціаліст з запобігання корупції протягом року
12. Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Інспекції щодо підготовки та подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік з попередженням про наслідки порушень вимог декларування доходів. Завідуючий сектором бухгалтерського обліку та звітності, головний спеціаліст з запобігання корупції До 25.03.2014
13. Підготовка та надання інформації до Держспоживінспекції України про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». головний спеціаліст з запобігання корупції Щоквартально
14. Контроль за збереженням державного майна та цільовим використанням бюджетних коштів. Начальник інспекції

Завідуючий сектором бухгалтерського обліку та звітності, головний спеціаліст з запобігання корупції

протягом року
15. Розгляд результатів виконання плану заходів на нарадах с працівниками Інспекції головний спеціаліст з запобігання корупції Щоквартально