Портал адміністративних послуг

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини надає адміністративні послуги відповідно до вимог діючого законодавства та в межах наданих повноважень

Технологічна картка “Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину”

Технологічна “Видача ветеринарної довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)”

Технологічна картка “Видача ветеринарних свідоцтв (для України – форми №1 та №2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)”

Технологічна картка “Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД – ветеринарних свідоцтв форми №1, №2, №3) – при переміщенні за межі України”

Типова інформаційна картка “Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину”

Типова інформаційна картка “Видача ветеринарної довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)”

Типова інформаційна картка “Видача ветеринарних свідоцтв (для України – форми №1 та №2) при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження)”

Типова інформаційна картка “Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД – ветеринарних свідоцтв форми №1, №2, №3) при переміщенні за межі України”

Наказ від 24 березня 2021 р. № 1235-ОД “Про затвердження типової інформаційної і технологічної карток з видачі ветеринарних документів”

Інформаційна картка з видачі експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі експлуатаційного дозволу на потужність оператора ринку з виробницта та обігу кормів

Інформаційна картка адміністративної послуги по затвердженню експортної потужності

Інформаційна картка з видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

Технологічна картка  адміністративної послуги по затвердженню експертної потужності

Технологічна картка №1 видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Технологічна картка №2 експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Технологічна картка адміністративної послуги з видачі експлуатаційного дозволу на потужність оператора ринку з виробництва та обігу кормів

Управління фітсанітарної безпеки надає адміністративні послуги відповідно до вимог діючого законодавства та в межах наданих повноважень

Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі посвідчення про право роботи з пестицидами

Технологічна картка адміністративної послуги з видачі посвідчення про право роботи з пестицидами

Наказ № 1423-ОД “Про внесення змін до наказу від 10.10.2022 р. № 1264-ОД “Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу”

Технологічна картка адміністративної послуги з реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства надає адміністративні послуги відповідно до вимог діючого законодавства та в межах наданих повноважень

Інформаційна картка з видачі дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Технологічна картка з видачи дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання 

Реєстрація сільськогосподарської техніки

Наказ від 02 жовтня 2023 р. № 1420-ОД “Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу”

Інформаційна картка адміністративної послуги з реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожно-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Інформаційна картка адміністративної послуги зі зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожно-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів