Надання адміністративних послуг

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства надає адміністративні послуги відповідно до вимог діючого законодавства та в межах наданих повноважень

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА З ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ .pdf

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА З ВИДАЧИ ДОЗВОЛУ (САНІТАРНОГО ПАСПОРТУ) НА РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ .pdf