Навчання на тему: Вимоги та заборони на державній службі відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Дотримання законодавства про конфлікт інтересів

23 квітня 2024 року спеціалістом сектору з питань запобігання та виявлення корупції проведено навчання з працівниками управлінням фітосанітарної безпеки.

  • Першим питанням було розглянуто: «Вимоги та заборони на державній службі відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Так, присутнім було наголошено, що відповідно до статті 22 Закону України «Про запобігання корупції» (Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища) особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Відповідно до статті 23 (Обмеження щодо одержання подарунків) особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб: у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Роз’яснено статтю 24 (Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними), якою передбачено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;  письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.

  • Другим розглянуто питання, щодо дотримання законодавства про конфлікт інтересів.

На початку надано визначення, що таке Конфлікт інтересів — це конфлікт між публічно-правовим обов’язком та приватними інтересами державної посадової особи. В згаданому конфлікті державна посадова особа має інтереси, котрі випливають з її положення як приватної особи і які здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією державною посадовою особою її офіційних обов’язків або функцій.”

Та роз’яснено статтю 28 Закону України «Про запобігання корупції»,  (Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів), якою передбачено, що особи, зазначені у пунктах 12 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані: вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Також зазначено, що якщо працівник не впевнений, чи наявний у нього конфлікт інтересів, то він може звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції за роз’ясненнями, заповнивши при цьому відповідну форму,  у якій детально описати ситуацію, що може свідчити про потенційний або реальний конфлікт інтересів або за телефоном контакт – центру (044)200-06-94.