Під час воєнного стану  в Миколаївській області продовжує здійснюватися фітосанітарний моніторинг сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання і переробки рослин та рослинної продукції, населених пунктів та інших територій.

При проведенні моніторингу та інвентаризації старих вогнищ карантинних організмів державними фітосанітарними інспекторами було виявлено обмежено поширені в Україні карантинні організми, а саме:

  1. Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury) – на території села Павлодарівка, Вознесенського району загальною площею 39 га; міста Новий Буг – 2126,26 га; міста Баштанка – 1835,26 га; в межах населеного пункту міста Первомайськ – 2513,6 га. Дефоліація насаджень, викликана гусеницями американського білого метелика, приводить до ослаблення та загибелі окремих рослин,  особливо при багатократному пошкодженні у результаті чого знижується захисна, декоративна та естетична функція лісових насаджень та декоративних культур, погіршуються умови існування фауни і скорочуються рекреаційні площі. Гусениці є харчовими конкурентами тутового шовкопряда. Волоски можуть викликати у людини алергічні реакції. При зменшенні площі листкових пластинок у плодових дерев до 50% урожайність знижується на 50-55%, а при їх об’їданні на 75% – врожай практично відсутній.   
  1. Західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) – виявлено на території села Тридуби, Первомайського району на загальній площі 260 га та села Майорівка, Баштанського району – 909 га.

Західний кукурудзяний жук – небезпечний шкідник кукурудзи, який віднесений до переліку карантинних шкідників України. Шкодять як жуки, так і личинки. Личинки живляться корінням кукурудзи, що призводить до зменшення кореневої маси, поганого розвитку коріння і ураження його гнилями, які надають йому бурого забарвлення. Ослаблені рослини стають сприйнятливішими до різних захворювань, за рахунок того, що жуки та личинки являються переносниками різноманітних збудників захворювань кукурудзи: грибкових, бактеріальних, вірусних. Пошкоджені дорослі рослини під час сильних вітрів та дощів легко полягають, і стебло набуває форми «гусячої шиї». Найбільша шкодочинність західного кукурудзяного жука проявляється на тих полях, де відсутня сівозміна. При беззмінному вирощуванні кукурудзи значно зростає щільність популяції цього шкідника. Жуки живляться пилком, маточними стовпчиками, незрілими зернами, листям кукурудзи. Крім цього, жуки можуть живитися пилком інших рослин з родини гарбузових, бобових, злакових, складноцвітих. Пошкоджують волоть, стовпчики жіночих суцвіть, листя, іноді обгризають молоді качани. При живленні жуків на генеративних органах зменшується кількість зерен у качані, внаслідок чого знижується врожайність.

  1. Південноамериканська томатна міль (Tuta absoluta) – виявлена в межах території с. Себине Миколаївського району, загальною площею 300 га.

Основною кормовою рослиною Tuta absoluta є томат. Менш важливою є картопля. За відсутністю основних і другорядних живителів оселяються на інших рослинах з родини пасльонових, серед яких дурман звичайний, тютюн сизий, паслін лінійнолистий, паслін чорний. В латинській Америці Tuta absoluta один із головних шкідників томатів, як у полі, так і при зберіганні продукції. Ушкоджені плоди погано зберігаються, загнивають і втрачають товарну якість. Є повідомлення про втрати від 50 до 100 % урожаю томатів.

  1. Повитиці (Cuscuta spp.) –виявлено на території смт. Криве Озеро, Первомайського району на площі 1100 га; села Михайлівка Баштанського району- 229,4011 га; села Новоолексіївка, Вознесенського району площею 21,6 га; селища Казанка Баштанського району – 1404,38 га; села Коблеве Миколаївського району – 1484,8087 га.

Шкодочинність повитиць надзвичайно висока і виражається в зниженні врожайності сільськогосподарських культур та якості отримуваного врожаю, засміченні насіннєвого матеріалу, негативному впливі на здоров’я тварин.

Ушкоджуючи рослину, повитиця споживає органічні і неорганічні поживні речовини, що призводить до загального порушення обміну речовин у основної культури, спричиняє затримку росту і розвитку рослин-живителя та призводить до їх загибелі. Крім того, повитиці є переносниками збудників ряду вірусних захворювань рослин.

За результатами моніторингу та на підставі складених Актів нагляду на встановлення фітосанітарного стану, висновків фітосанітарної експертизи –  засвідчено факти виявлення даних карантинних організмів, Державними районними адміністраціями відповідно до статті 33 Закону України «Про карантин рослин» було встановлено карантинний режим, видані розпорядження, що затверджують фітосанітарні заходи, які здійснюються в карантинній зоні для локалізації та ліквідації відповідних шкідливих організмів, а також визначено порядок переміщення об’єктів регулювання в карантинних зонах та за їх межі.