Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області інформує про зміни до законодавства у сфері насінництва та розсадництва

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу» № 2763-IX від 16.11.2022 внесено зміни до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 42, ст. 585 із наступними змінами), які набувають чинності з 10.06.2023 року.

Законом внесено зміни до ст. 1 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (далі-Закон про насіння) в частині  визначення   термінів згідно міжнародного регулювання, а саме: насіння; Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва; уповноваження. Так, “уповноваження – надання підприємствам, установам, організаціям чи їхнім підрозділам, акредитованим національним органом України з акредитації, права на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, а також є надання суб’єктам насінництва та розсадництва, які є виробниками та мають у своїй структурі лабораторію, акредитовану національним органом України з акредитації, права на визначення посівних якостей насіння”;

Цю статтю також доповнено  термінами  введення в обіг насіння і садивного матеріалу; документ про якість насіння; документ про якість садивного матеріалу; електронний кабінет користувача; стандартний зразок; фальсифіковане насіння та/або садивний матеріал.

Відповідно до нової редакції ст.3 Закону про насіння  до суб’єктів насінництва та розсадництва належать:

– виробники – особи, які здійснюють виробництво насіння та/або садивного матеріалу для його реалізації відповідно до цього Закону;

постачальники – особи, які здійснюють один із таких видів професійної діяльності щодо садивного матеріалу: розмноження, виробництво, збереження та/або обробка, введення в обіг, імпорт.

У ст.7 Закону про насіння  відтепер  до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у сфері насінництва та розсадництва  відноситься також

– встановлення переліків ботанічних таксонів за відповідними групами, на які поширюється дія цього Закону ;

– встановлення вимог до маркування та пакування за відповідними групами ботанічних таксонів (культур) ;

– уповноваження підприємств, установ, організацій чи їхніх підрозділів, акредитованих національним органом України з акредитації, на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва і суб’єктів насінництва та розсадництва на визначення посівних якостей насіння.

Змінами до Закону про насіння встановлено однозначні та чіткі вимоги до державного контролю щодо усіх суб’єктів господарювання, задіяних у виробництві та постачанні насіння.

В доповненні до ст.12¹ Закону про насіння вказано, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, може визначити державне підприємство, установу чи організацію, що належить до сфери його управління, адміністратором реєстрів, передбачених цією статтею.

Ст.12² Закону про насіння доповнено новими вимогами до ведення Реєстру суб’єктів насінництва і розсадництва, однією з яких є те, що рішення про внесення, відмову у внесенні, виключення суб’єкта насінництва та розсадництва з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва відображаються в електронному кабінеті користувача.

Також викладено в новій редакції вимоги ст.12³ даного закону щодо відомостей, які повинен містити Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

У новій редакції ст.15 Закону про насіння встановлено умови щодо видачі сертифікатів на насіння культур, що використовуються як батьківські компоненти.

Для окремих груп ботанічних таксонів Кабінет Міністрів України може встановлювати особливості сертифікації та окремі вимоги щодо введення їх в обіг.

Уточнено вимоги ст.17 Закону про насіння щодо визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу. Зазначено, що після видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння, сортові якості, визначені шляхом польового оцінювання, підтверджуються ділянковим (ґрунтовим) та/або лабораторним сортовим контролем у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Надано можливість визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу  суб’єктами насінництва та розсадництва у визначених законом випадках.

Врегульовано процес сертифікації насіння на  сортові якості в Україні.

Щодо змін, внесених до ст.18 Закону про насіння до вимог  проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу: Сертифікації тепер підлягає насіння і садивний матеріал сорту, не занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, у випадках, передбачених законом. Суб’єктами видачі сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння та садивного матеріалу, і сертифікатів ОЕСР є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи орган з оцінки відповідності, що входить до сфери його управління. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, встановлює для органу з оцінки відповідності, що входить до сфери його управління, перелік платних послуг, які надаються згідно з цим Законом.

У статті 18¹  Закону про насіння критерії на уповноваження органів сертифікації доповнено вимогою необхідності наявності власної акредитованої лабораторії та відсутності конфлікту інтересів щодо насіння та/або садивного матеріалу, оцінку відповідності якого буде здійснювати.

Що стосується контролю за діяльністю органу з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його уповноважено. В новій редакції передбачено  здійснення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику постійного моніторингу діяльності органу з оцінки відповідності щодо дотримання вимог закону та виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Також надано право центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику скасовувати рішення про уповноваження органу з оцінки відповідності.

Змінено частину положень статті 18² Закону про насіння щодо вимог до аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Так, аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) зобов’язані не менше одного разу на чотири роки скласти повторний кваліфікаційний іспит.

Також зазначено, що роботи з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу проводить виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є працівником органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Роботи з визначення сортових якостей інших категорій насіння і садивного матеріалу може проводити будь-який аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, або працівником органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у порядку, встановленому таким центральним органом виконавчої влади.

Відтепер, Акт польового оцінювання, виданий аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить свою діяльність як незалежний експерт, є підставою для видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння та/або садивного матеріалу, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, або органом з оцінки відповідності, що входить до сфери його управління.

Закон про насіння доповнено новою ст. 18³ «Визначення посівних якостей насіння суб’єктами насінництва та розсадництва, які є виробниками».

Ст.20 вказаного Закону врегульовано питання ввезення та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу. Змінами передбачено умови ввезення на територію України насіння сортів, що є батьківськими компонентами, встановлюється можливість подання заяви  для отримання підтвердження в паперовій або електронній формі.

Крім того зазначено, що не підлягають обов’язковому визначенню сортових та посівних якостей насіння, сортових та товарних якостей садивного матеріалу зразки насіння і садивного матеріалу, які:

  • ввозяться на територію України для селекційних, дослідних робіт і експонування;
  • вивозяться з території України.

Цю статтю доповнено новими частинами щодо перевірки документів та інформації державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю насіння і садивного матеріалу. Також зазначено, що за результатами перевірки документів та інформації, передбачених цією статтею, державний фітосанітарний інспектор складає акт за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, та приймає рішення відповідно до закону із внесенням відповідної інформації про прийняте рішення до єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

У новій редакції ст. 22 Закону про насіння зазначено, що умови гарантії на насіння і садивний матеріал діють протягом строку, визначеного в сертифікаті. У разі порушення умов гарантій суб’єктом насінництва та розсадництва такий суб’єкт несе відповідальність згідно із законом.

Ст. 28 вищезгаданого закону доповнено частиною п’ятою такого змісту:

умисне виробництво та/або заготівля, та/або пакування, та/або маркування, та/або затарювання, та/або пропонування до продажу, та/або зберігання фальсифікованого насіння та/або садивного матеріалу з метою продажу – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією фальсифікованої продукції, обладнання для вироблення фальсифікованого насіння та/або садивного матеріалу.

Ознайомитися із змістом вказаного Закону можна за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-15#Text ЗУ «Про насіння і садивний матеріал»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2763-IX#top ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу»