Що необхідно знати про шахтний колодязь

На території  Миколаївської області розташовано 746 громадських шахтних колодязів, що використовується населенням  в якості джерела питного водопостачання. До того ж, значна кількість колодязів розташована на особистих присадибних ділянках.

Шахтний колодязь – це  інженерна споруда, яка призначена для забору  ґрунтових вод. Водоносні горизонти ґрунтових вод є не захищеними та  можуть бути забрудненні як бактеріальною мікрофлорою, в зв’язку з близьким розташуванням вигрібних ям тваринницьких ферм, полів фільтрації, так і небезпечними хімічними речовинами, внаслідок використання на суміжних сільськогосподарських угіддях мінеральних добрив.  Ризик забруднення значно збільшується під час весняних злив.  До  того ж, в період активних бойових дій, до забруднювачів додаються різні хімічні та бактеріологічні чинники, в тому числі, солі важких металів, патологічні мікроорганізми, тощо.

За результатами проведених Держпродспоживслужбою досліджень питної води з шахтних колодязів, встановлено не відповідність води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками. Особливо небезпечним є  завищений вміст нітратів в колодязній воді.

Джерелом утворення нітратів є стічні води з вигрібних ям та тваринницьких ферм в сільських населених пунктах та внаслідок поширеного використання аміачних мінеральних добрив на сільськогосподарських угіддях та присадибних ділянках.

Потрапляючи до організму людини з питною водою, або їжею, приготованою на питній воді, нітрати перетворюються в нітрити, які з’єднуючись з гемоглобіном крові перетворюють його на метгемоглобін, що призводить до розвитку кисневої гіпоксії.  Цій стан дуже небезпечний для дітей до трьох років життя, в їх організмі відсутній необхідний фермент, тому у немовлят розвивається дуже небезпечна хвороба – нітратна метгеноглобунемія.

Гарантією безпечного використання громадського шахтного  колодязя в питних цілях, це наявність санітарного паспорту. Відповідальним органом за складання санітарного паспорту є власник колодязя: орган місцевого самоврядування або підприємство, на ввіреній території якого розташований колодязь.

З метою попередження забруднення води в колодязях, власникам необхідно дотримуватися санітарних вимог, визначених ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» під час їх експлуатації та обслуговування. Це ж саме стосується і власників індивідуальних колодязів.

А саме:

  • колодязь не повинен розміщуватися в понижених, заболочених місцях та на ділянках де є загроза затоплення паводковими водами;
  • індивідуальний колодязь потрібно розміщувати на відстані не менш ніж 20 м, а громадський не – менш ніж 50 м від джерел можливого забруднення (вигрібних ям та вигрібних туалетів, гноєсховищ, каналізаційних споруд та мереж, звалищ побутових відходів тощо);
  • колодязь повинен бути ізольованим від проникнення поверхневого  стоку (дощових і талих вод); стінки колодязя повинні бути щільними, без шпарин; навколо  колодязя  необхідно  робити  “глиняний замок” глибиною 2 м та шириною 1м, з ухилом в бік від колодязя;
  • наземна частина колодязя  (оголовок),  влаштовується  не  менш  як на 0,8 м вище поверхні землі;
  • з метою захисту від засмічення оголовок повинен щільно закриватись кришкою з металу чи дерева;
  • зверху оголовка влаштовують дашок, навіс або оголовок вміщують у будку, навколо споруди повинні бути огорожа (радіусом не менше 2 м) з воротами (хвірткою) та стежка із твердим покриттям (від воріт до колодязя);
  • біля колодязя слід влаштовувати підставку для відер, для забору води з колодязя необхідно використовувати відро загального користування, заборонено використовувати для забору води індивідуальні відра;
  • не менш, як раз на рік необхідно проводити планове обстеження колодязів, поточний ремонт, чищення та дезінфекцією;
  • власник колодязя повинен здійснювати лабораторний  контроль безпечності та якості питної з періодичністю, визначеною ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;
  • у тому випадку, коли вода за результатами лабораторного контролю не відповідає вимогам, використовувати її для питних потреб забороняється; на колодязі слід вивісити інформаційну табличку “Вода для пиття не придатна”.