Державний моніторинг залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження

Сучасні вимоги міжнародної торгівлі вимагають встановлення високого рівня безпечності харчових продуктів, який забезпечується шляхом проведення ефективного державного контролю та лабораторних досліджень (випробувань).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», компетентний орган у сфері державного контролю затверджує щорічний план державного моніторингу.

Україна з 2004 року і по цей час виконує План державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження (далі – План державного моніторингу), що затверджується наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

План державного моніторингу виконується відповідно до Законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», у тому числі Директиви ЄС 96/23/ЄС, з метою отримання загального уявлення про стан справ щодо дотримання законодавства про харчові продукти в Україні, вимог Європейського Союзу та інших країн світу. Читати далі Державний моніторинг залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження

Проведення ідентифікації та реєстрації тварин

За період 2018 року про ідентифіковано в громадському секторі:- 37502 голови великої рогатої худоби, в тому числі 8128 голів корів та 15994 голови приплоду, отриманого у 2018 році.- 1953 голови дрібної рогатої худоби;- 27999 голів товарних свиней фізичних осіб.Завдяки бюджетним коштам, що були спрямовані для підтримки розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів’я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва, плідній роботі працівників територіальних органів Держпродспоживслужби в Миколаївській області та завдяки співпраці з Миколаївською філією ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» було значно підвищено показники ідентифікації ВРХ.

Реєстрація тварин є частиною державної політики України, що приводить законодавство України у відповідність до законодавства Європейського Союзу та впроваджується на державному рівні в галузі тваринництва і є обов’язковою для господарств всіх форм власності.

Відповідно до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» проводиться ідентифікація усіх сільськогосподарських тварини, які утримуються у господарствах власників. Дія цього Закону поширюється на юридичних і фізичних осіб, які займаються розведенням та утриманням тварин, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги штучного осіменіння та організовують виставки тварин. Закон приводить законодавство України у відповідність до законодавства Європейського Союзу та створює систему постійного контролю за станом здоров’я всіх тварин – великої рогатої худоби, свиней, коней, овець, кіз і ветеринарно – санітарним станом усіх господарств країни. Читати далі Проведення ідентифікації та реєстрації тварин

Розгляд у 2018 році звернень громадян про порушення суб’єктами господарювання законодавства про харчові продукти

Протягом 2018 року до управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини надійшло 136 звернень громадян в тому числі 63 про порушення суб’єктами господарювання законодавства про харчові продукти.

Із 63 звернень, 23 обґрунтованих та 40 не обґрунтованих.

При проведенні позапланових заходів державного контролю на підставі 23 звернень, у 8 випадках підтверджено факти порушень, у 15 випадках не підтверджено порушення законодавства про харчові продукти.

Основною причиною необґрунтованих звернень є надання заявниками недостатньої інформації необхідної для здійснення позапланового заходу державного контролю, а саме відсутність назви оператора ринку (натомість зазначається назва магазинів, кафе, тощо), точної адреси місця знаходження потужності (натомість зазначається назва вулиць, ріг вулиць, тощо), детального опису порушень, також в окремих випадках відсутність наявності копій товарного чеку, або інших матеріалів що підтверджують порушення операторами ринку законодавства про харчові продукти.

По кожному не обґрунтованому зверненню, громадянам надано письмові роз’яснення про необхідність надання обов’язкової, для здійснення позапланових заходів державного контролю, інформації щодо суб’єкта господарювання, яким порушено законодавство про харчові продукти.

Моніторинг харчових продуктів рослинного походження при їх внутрішньодержавному обігу у 2018 році

Відповідно до наказу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 19.01.2018 № 26, у 2018 році, Держпродспоживслужбою Миколаївської області виконано План державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу.

При виконанні плану здійснено відбір 452 зразків харчових продуктів рослинного походження, в тому числі пшениця озима, ріпак, соя, соняшник, ячмінь озимий, кукурудза, картопля, морква столова, буряк столовий, капуста, вишня, виноград, груша, яблука.

Зразки харчових продуктів досліджувались в акредитованих лабораторіях Миколаївської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, Державному підприємстві «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Дослідження проводились з метою виявлення забруднювачів: В2с піретроїди, дитілокарбамати; В3а хлорорганічні сполуки; В3b фосфорорганічні сполуки; В3с хімічні елементи (ртуть); В3dмікотоксини (зеараленон), дезоксиніваленол; B3f радіонукліди; нітрати.

За результатами проведених досліджень, виявлено два випадки перевищення норм вмісту нітратів у картоплі та буряку столовому. Вказані харчові продукти, загальною кількістю 0,9 тон, вилучено та знищено.

Забезпечення епізоотичного благополуччя Миколаївської області в 2018 році

З метою забезпечення епізоотичного благополуччя області спеціалістами ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в Миколаївській області проведено всього 624 164 досліджень на інфекційні захворювання тварин, в тому числі: 104 303 дослідження ВРХ на туберкульоз, 84 970 дослідження ВРХ на лейкоз, 67 630 досліджень ВРХ на бруцельоз, 2 514 дослідження свиней на бруцельоз, 7 117 досліджень ДРХ на бруцельоз, 2 430 досліджень птиці на грип, 35 379 досліджень птиці на хворобу Ньюкасла, 4 444 дослідження птиці на сальмонельоз.

За результатами досліджень виявлено 519 позитивних результатів. Читати далі Забезпечення епізоотичного благополуччя Миколаївської області в 2018 році

Заразні хвороби тварин в Миколаївській області станом на 01.02.2019 року

Африканська чума свиней:

м. Миколаїв

Територія Заводського району на відстані близько 400 м

від мкр. Велика Корениха

Сказ шакалу:

Очаківський район, Кінбурнська коса

НПП «Білобережжя Святослава»

Сказ собаки:

Вітовський район, с. Новогригорівка

Вознесенський район, с. Трикратне Читати далі Заразні хвороби тварин в Миколаївській області станом на 01.02.2019 року

Проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів у 2018 році

При здійсненні, державними інспекторами Держпродспоживслужби Миколаївської області, заходів державного контролю на потужностях з виробництва харчових продуктів, роздрібної торгівлі харчовими продуктами та громадського харчування, відібрано 1 675 зразків об’єктів санітарних заходів в тому числі харчових продуктів та змивів з поверхонь, що контактують з харчовими продуктами.

Метою здійснення такого відбору є перевірка харчових продуктів до вимог нормативних документам, які регламентують їх безпечність для споживання людиною.

Дослідження (випробування) зразків об’єктів санітарних заходів проводились акредитованими лабораторіями Миколаївською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби, Державним підприємством «Миколаївський центр захисту прав споживачів», Державним підприємством «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», всього проведено 3 149 досліджень (випробувань).

За результатами проведених досліджень (випробувань) виявлено 78 випадків невідповідності об’єктів санітарних заходів до вимог нормативних документів.

На підставі отриманих результатів досліджень вилучено 1 155,6 кг. небезпечних харчових продуктів, складено 36 приписів, видано 4 розпорядження Головного державного інспектора про тимчасову заборону об’єктів санітарних заходів, складено 11 протоколів про порушення законодавства про харчові продукти, передано 1 справу до правоохоронних органів та до Антимонопольного комітету України.

Надання обов’язкової інформації про результати щорічної інвентаризації радіоактивних речовин та інших джерел іонізуючого випромінювання

Відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII(ст.23), ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54 (п. 10.14, додаток 11) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832 та ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» затверджених наказом МОЗ України від 04.06.2007 № 294(п. 1.21) зареєстрованого в Міністерстві юстиції 07.11.2007 за № 1256/14523 на підприємствах та в організаціях, які використовують радіоактивні речовини та інші джерела іонізуючих випромінювань, щорічно повинна проводиться інвентаризація радіоактивних речовин, радіонуклідних приладів, апаратів, рентгенівських і інших установок незалежно від їхньої активності та призначення. Читати далі Надання обов’язкової інформації про результати щорічної інвентаризації радіоактивних речовин та інших джерел іонізуючого випромінювання

Що ми п’ємо?

Питання забезпечення населення Миколаївської області якісною питною водою є актуальним і пріоритетним.

Так, за даними геолого-розвідувальних досліджень запасів підземних вод питної якості, Миколаївська область є найбіднішою на Україні. По питомим показникам водних ресурсів (на одиницю площі і на одного мешканця) область займає одне із останніх місць серед областей України.

На більшості території області поширені підземні води, хімічний склад яких не відповідає нормативним вимогам щодо якості питної води. Для підземних вод басейну області характерна висока жорсткість, обумовлена високою мінералізацію.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області з метою вивчення стану забезпеченості населення області питною водою проведена інвентаризація всіх населених пунктів області, а саме – яким чином забезпечується питною водою кожний населений пункт області. Читати далі Що ми п’ємо?

Повідомлення RASFF стосовно підозри на спалах харчового отруєння м’ясом свинини, експортованого з Нідерландів

До Держпродспоживслужби надійшли інформаційні повідомлення системи RASFF від 04.02.2019 № 2018.3332-fur 168 стосовно підозри на спалах харчового отруєння м’ясом свинини, експортованого з Нідерландів (виробник J. GosschalkenZn. B. V. (EG 29); імпортер FBOProfoodNetherlandsBV) до окремих держав-членів ЄС, і в тому числі до України – ТОВ «ВЕСТ ВУДСТОК» (вул. Кульпарківська, 93-а, м. Львів, 79021).

Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, просимо негайно інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: пр-т Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003, т/факс 24-00-23 та e-mail: vetupravlinnia@ukr.net, insp_oblvet.mk@ukr.net.