Архів категорії: Новини

УВАГА АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ!

В с. Козирка Очаківського району Миколаївської області у присадибному господарстві зареєстровано загибель двох голів свині.

3 квітня 2017 року спеціалістами ветеринарної медицини Очаківського району відібрано матеріал для дослідження на африканську чуму свиней та направлено до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи м. Київ.

4 квітня 2017 року методом молекулярно-генетичного випробування встановлено діагноз на африканську чуму свиней.

4 квітня 2017 року  рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної  комісії при Очаківській РДА в с. Козирка запроваджено карантин з африканської чуми свиней.    Визначено зону нагляду до якої ввійшли населені пункти (села) Шевченко, Михайлівка, Кам’янка, Острівка, Матросівка, Червоне Парутине, Парутине, Солончаки, Володимирівка, Нове, Каталине, Прибузьке, Дніпровське, Благодатне Очаківського району; населені пункти (села) Стара Богданівка, Новобогданівка, Радісний Сад, Зарічне, Шурине, Чумаки, Безводнє, Подимове, Новомихайлівка, Половинки, Зелене, Весняне, Крива Балка Миколаївського району, мікрорайони Мала Корениха і Велика Корениха м. Миколаєва.

На даний час,  в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

 Зона захисту, нагляду АЧС

Спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області в березні 2017 року були проведені лекції

   Спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області в березні 2017 року були проведені лекції у наступних торгівельних мережах міста Миколаєва: ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (торгівельний центр «Метро»), ТОВ «Новострой-Люкс» (магазин 33 М2 ), ТОВ «Макси Трейд» (магазин 33м2 ), ТОВ «Стиль Д» (магазин «Простор») та ФОП Павлюкова О.М.

P70314-110905

Дані інформаційні заходи систематично проводяться у суб’єктів господарювання.

Питання які на них висвітлюються стосуються роз’яснення вимог законодавства щодо здійснення державного ринкового нагляду та основних його принципів. Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції складається з цього Закону, Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів. Постановою Кабінету Міністрів України №573 затверджено перелік органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності.. В цілому, ограни ринкового нагляду становлять єдину систему. Сфери відповідальності органів ринкового нагляду включають види продукції, що є об’єктами технічних регламентів, і можуть включати види продукції, що не є об’єктами технічних регламентів. Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановлені та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам Відповідно до вимог нормативно-правових документів, суб’єкти господарювання зобов’язані вводити в обіг лише безпечну продукцію. Що таке безпечна нехарчова продукція (далі – продукція)? Це будь-яка продукція, що за звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов використання (у тому числі щодо строку служби та введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення і технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, які вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам. Доказом безпечності продукції є її відповідність національним стандартам, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартними. Постанова КМУ від 30 грудня 2015 року №1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення» визначає правила застосування знака відповідності технічним регламентам та передбачає наступне:

знак відповідності технічним регламентам (далі – знак відповідності) засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів, які поширюються на неї; – знак відповідності наноситься лише на ті види продукції, опис яких міститься в технічних регламентах. При цьому нанесення знака відповідності є обов’язковим;

– у разі підтвердження відповідності продукції, призначеним органом з оцінки відповідності поряд зі знаком відповідності наноситься ідентифікаційний номер цього органу згідно з державним реєстром таких органів;

–знак відповідності наноситься на продукцію безпосередньо її виробниками, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом;

– наноситься на виріб і/або етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товаросупровідну документацію тощо, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом.

Місце і спосіб нанесення (друкування, наклеювання, гравірування, травлення, штампування, лиття тощо) знаку відповідності визначається виробником продукції. Деякими технічними регламентами передбачено, що під час проведення оцінки відповідності виробник або його уповноважена особа чи постачальник складає декларацію відповідності та маркує кожен виріб знаком відповідності технічним регламентам. Ринковий нагляд здійснюється відповідно до секторальних планів ринкового нагляду, які щорічно затверджуються органами ринкового нагляду відповідно до сфер їх відповідальності. Секторальні плани складаються з плану здійснення заходів ринкового нагляду. Органи ринкового нагляду проводять планові та позапланові перевірки характеристик продукції. Також перевірка характеристик продукції може бути невиїзною (за місцезнаходженням органу ринкового нагляду) або виїзною (за місцем розташування субьекта господарювання). У разі потреби органи ринкового нагляду для перевірки характеристик продукції можуть поєднувати невиїзні та виїзні перевірки. Під час таких перевірок перевіряються характеристики лише того виду продукції, що є предметом перевірки. При цьому варто звернути увагу підприємців на те, що перевіряється не суб’єкт господарювання, а характеристики продукції, що вводиться (розповсюджується, виробляється, імпортується) ними в обіг. Посадовими особами органу ринкового нагляду постійно вживаються заходи щодо налагодження співпраці з суб’єктами господарювання стосовно запобігання виникненню ризиків, які становить продукція, надана цими суб’єктами господарювання на ринку, та приведення даної продукції відповідно до встановлених вимог. Під час перевірок характеристик продукції перевірці підлягають: – декларація про відповідність; – супровідна документація, що додається до відповідної продукції (включаючи інструкцію щодо користування продукцією); – загальний опис продукції та схема (креслення) конструкції виробу, а також повний склад технічної документації на відповідну продукцію, передбачений технічним регламентом; –– висновки експертиз і протоколи випробувань зразків відповідної продукції, відібраних (узятих) у межах здійснення ринкового нагляду і контролю продукції; – документи, що дозволяють відстежити походження відповідної продукції та її подальший обіг (договори, товарно-супровідна документація тощо); – документи і матеріали щодо стану виконання суб’єктом господарювання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, у тому числі в межах моніторингу дій суб’єктів господарювання, що вживаються ними для вилучення відповідної продукції з обігу і/або її відкликання; – повідомлення й інша інформація, надана суб’єктами господарювання, митними органами, органами з оцінки відповідності; – інші документи та матеріали, звернення, одержані органами ринкового нагляду відповідно до положень цього Закону та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

Під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції суб’єкти господарювання мають право:

– вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, додержання вимог законодавства;

– перевіряти наявність у посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, наявність службових посвідчень;

– одержувати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, копії посвідчень (направлень) на проведення перевірок та не допускати їх до проведення перевірок, якщо вони не надали копії таких документів;

– бути присутніми під час здійснення всіх заходів ринкового нагляду;

– одержувати у встановленому порядку від органів ринкового нагляду необхідну, доступну і достовірну інформацію про результати ринкового нагляду;

– вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд продукції, забезпечення конфіденційності будь-якої інформації, одержаної під час здійснення ринкового нагляду, крім випадків, визначених законодавством України про ринковий нагляд та іншими законами України;

– оскаржувати у встановленому законом порядку будь-які рішення, приписи, дії і бездіяльність органів ринкового нагляду та їх посадових осіб;

– вживати за власною ініціативою заходи щодо запобігання й уникнення ризиків, які становить продукція, що надається ними на ринку, забезпечення відповідності цієї продукції встановленим вимогам і усунення порушень.

Суб’єкти господарювання за порушення Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Відповідальність за порушення встановлюється цими й іншими законами України. До суб’єктів господарювання застосовуються штрафні санкції залежно від вчиненого ними порушення.

Рекомендації щодо виконання низки норм та інструкцій для убезпечення галузі бджільництва від отруєння бджіл хімікатами

   Відповідно до статей 30 та 37 Закону України «Про бджільництво», фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких розташовані на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату. У випадку загибелі бджіл від пестицидів, розмір нанесених збитків встановлюється комісією, що створюється місцевими органами виконавчої влади.

Комісія, до складу якої обов’язково включається ветеринарний лікар, розслідує обставини на місці, складає акт із зазначенням винних осіб, надсилає проби загиблих бджіл на експертизу до державної лабораторії ветеринарної медицини протягом однієї доби з часу їх відбору, а у випадку труднощів із відправкою – впродовж 2-3 діб, за умови зберігання проб у холодильнику, та встановлює розмір заподіяної шкоди. За результатами експертизи акт комісії пред’являється потерпілій стороні і суб’єкту, який заподіяв шкоду.

Пунктом 7 Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, затвердженої наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 30.01.2001 № 9, передбачено інформування власників пасік за три доби до хімобробок із зазначенням застосовуваного отрутохімікату щодо місця (у радіусі 7 км), часу і способу проведення обробки, указується час ізоляції бджіл. Обробки проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові або вечірні години. Не допускають обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.

Згідно з підпунктом 5.26 пункту 5 Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України забороняється проведення авіаційних обробок пестицидами всіх груп токсичності з метою боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, лісових та інших угідь, які розташовані ближче:

а) 5 км від місця постійного перебування медоносних пасік;

б) 2 км від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водопостачання, місць випасу домашніх тварин, об’єктів природно- заповідного фонду (заповідників, національних парків, ботанічних і зоологічних заказників і т. п.);

в) 1 км від населених пунктів, тваринницьких і птахівничих ферм, а також посівів сільськогосподарських культур, які вживаються в їжу без термічної обробки, садів, виноградників і місць проведення інших сільськогосподарських робіт.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про бджільництво» порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України. Зокрема, відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва несуть особи, винні у:

1) неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин;

2) порушенні технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл.

Важлива особиста відповідальність самих виробників.

По-друге, керівники головних управлінь агропромислового розвитку областей мають узгодити з товаровиробниками плани-графіки застосування пестицидів і агрохімікатів в розрізі районів. Також важливим є інформування власників пасік через засоби масової інформації щодо застосування пестицидів та агрохімікатів на території району

1Щиро вітаємо  із Всесвітнім днем прав споживача.

Одним із головних завдань, які стоять сьогодні як перед державою, так і перед місцевою владою, є забезпечення високих стандартів життя громадян України, рівного доступу до якісних та безпечних товарів, послуг і продукції, що дасть усім нам упевненість у завтрашньому дні.

Стабільне функціонування впорядкованого ринку, спрямованого на задоволення широкого спектра потреб кожної людини – це спільний обов’язок влади, громади і бізнесу.

Бажаємо всім міцного здоров’я, родинного щастя та бути гордим за рідну Україну!

Із повагою, колектив Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

УВАГА АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ!

В с. Соколівка Братського району Миколаївської області у підсобному господарстві зареєстровано захворювання – африканську чуму свиней.

3 березня 2017 року спеціалістами ветеринарної медицини Братського району відібрано матеріал для дослідження на африканську чуму свиней та направлено до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи м. Київ.

4 березня 2017 року методом молекулярно-генетичного випробування встановлено діагноз на африканську чуму свиней.

4 березня 2017 року  Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Братській РДА оголошено територію  с. Соколівка Братського району  неблагополучним, щодо  африканської  чуми  свиней  та  встановлено  карантин.  Визначено епізоотичний осередок – с. Соколівка в його адміністративних межах, зону захисту в радіусі 3 км від епізоотичного вогнища  до якої ввійшли населений пункт Братського  району с. Кудрявське.  Зону нагляду встановлено в радіусі 20 км до якої ввійшли населені пункти Братського району:  Висока Гора, Озеринівка, Камянуватка, Сергіївське, Сергіївка, Крива Пустош, Пятихатки, Камяно – Костувате, Вороніно, Юрівка,  Лісове, Дарниця, Ганнівка, Миролюбівка, Костувате, Петрівка, Трудолюбівка, Новокостянтинівка, Нікольське, Надеждівка, Іванівка, Новопетрівка, Улянівка, Макарове, Мирне, Новоолександрівка, Веселий Роздол, Шевченко, Вікторівка, Павлодарівка, Зелений Яр, Антонове; населені пункти Єланецького району: Півні, Покровка, Новоявленка, Ясногородка, Гражданка, Бугорок; населені пункти Бобринецького району Кіровоградської області: Височанове, Федоровка, Поляна, Павлогірківка, Бредихіне, Дончине, Червонозорівка, Зоряне, Витязівка, Варламівка, Улянівка, Сорочанове, Бобринка, Горіхівка, Проскурівка, Водяно – Михайлівка, Миколо-Бабанка, Новосамара, Новоградівка, Маріуполь, Апрелівка, Рощахівка, Володимиро-Іллінка, Ганнопіль, Буховецьке, Макіївка.

На даний час,  в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Зона захисту, нагляду АЧС

В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області проведено науково-практичний семінар «Епізоотична ситуація щодо емерджентних та інших, економічно значимих інфекційних хвороб тварин, птиці в Україні та світі: моніторинг, діагностика, профілактика, заходи боротьби».

В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області 03.03.2017 року Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків) проведено спеціалізований науково-практичний семінар «Епізоотична ситуація щодо емерджентних та інших, економічно значимих інфекційних хвороб тварин, птиці в Україні та світі: моніторинг, діагностика, профілактика, заходи боротьби». В семінарі прийняли участь керівники та фахівці тваринницьких, птахівничих господарств, спеціалісти  Держпродспоживслужби області та Миколаївської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини.

DSC_1108

Провідні науковці Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» представили презентації стосовно наступних тем:

–         Науковий супровід та інноваційна складова ветеринарно-санітарних заходів в Україні.

–         Епізоотична ситуація щодо емерджентних та економічно значимих інфекційних хвороб птиці.

–         Система забезпечення епізоотичного благополуччя тваринництва  щодо особливо небезпечних та економічно значимих захворювань.

–         Науковий супровід проблем пневмоентеритів великої рогатої худоби.

–         Науковий супровід паразитарних проблем у ветеринарній медицині України.

DSC_1113

Консультативна програма IFC із запровадження стандартів в агробізнесі у Європі та Центральній Азії у співпраці з агентством «AgriEvent» та асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу»15 березня 2017 року у м. Києві (готель «Хаятт») проводять VI Міжнародний форум IFCз харчової безпеки. Тема форуму: «Управління ризиками в умовах невизначеності».

Контактні дані асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»: вул.. Жилянська, 146, 3 поверх, 013032, м. Київ, тел../факс +38044-236-2097/79, info@ucab.ua, www.ucab.ua

 

Знято карантин по африканській чумі свиней в ПСП ім. Суворова.

Після проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів в ПСП ім. Суворова (с. Прибужжя, Доманівського району, Миколаївської області), рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Доманівській райдержадміністрації з 17.02.2017 року знято карантин по африканській чумі свиней з території ПСП ім. Суворова. Одночасно в господарстві введено карантинні обмеження терміном 6 місяців.

Проведення семінару з питань безпеки життєдіяльності дітей.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA24 лютого на базі Миколаївського обласного будинку художньої творчості  відбувся семінар- нарада для посадових осіб навчальних закладів управління освіти Миколаївської міської ради, закладів освіти обласної комунальної власності.

Мета семінару – навчання та перевірка знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності дітей.

В проведенні семінару,  разом з членами постійно діючих комісій з питань безпеки життєдіяльності, брала участь начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Забалуєва О.С.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Забалуєва О.С.  звернула увагу присутніх посадових осіб навчально-виховних закладів області і міста Миколаєва на важливість створення безпечних умов для перебування дітей, на створення умов, які б сприяли збереженню та зміцненню їх  здоров’я. Розповіла про основні вимоги до організації навчання, фізичного виховання, загартування, раціонального харчування. Акцентувала увагу присутніх  на важливості знання нормативно-правових актів чинного санітарного законодавства. Ознайомила учасників семінара-наради  із станом  інфекційної захворюваності  серед дітей організованих колективів міста та області, розповіла про санітарно-епідемічну ситуацію в Україні  протягом 2016-2017р.р