Архів категорії: Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ СИСТЕМИ RASFF СТОСОВНО ВИЯВЛЕННЯ ESCHERICHIA COLI В СИРОВИНІ СИРУ, ЩО ЕКСПОРТУЄТЬСЯ З ФРАНЦІЇ

До Держпродспоживслужби надійшло інформаційне повідомлення системи RASFF від 30.04.2019 №2019.1615 стосовно виявлення Escherichia coli в сировині сиру, що експортуються з Франції (виробництва Fromagerie Alpine – AP-N:FR 26 281 001 CE) до окремих держав-членів ЄС.

Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, просимо негайно інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: пр-т Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003,  т/факс 24-00-23 та e-mail: vetupravlinnia@ukr.net, insp_oblvet.mk@ukr.net.

Здійснення державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини протягом першого кварталу 2019 року

За перший квартал 2019 року проведено дві наради та одна колегія з начальниками міжрайонних, районних управлінь та Миколаївського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби на яких розглядалися питання:

– щодо підведення підсумків роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за 2018 рік та завдання на 2019 рік;

– щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в області;

– про забезпечення виконання наказу Голови Держпродспоживслужби  від 27.11.18р. №965 «Про затвердження щорічного плану державного контролю Держпродспоживслужби у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини»;

– щодо видачі ветеринарних документів та здійснення державними ветеринарними інспекторами державного контролю за їх видачею державними установами Держпродспоживслужби;

– щодо заходів профілактики та боротьби з африканською чумою свиней;

– про діагностичний відстріл лисиць з метою контролю за проведеною пероральною вакцинацією;

– щодо здійснення спеціалістами відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, спільних заходів державного контролю в закладах громадського харчування.

Здійснено 11 перевірок  господарств  різних форм власності, 13 забійних, м’ясопереробних підприємств, 8 холодокомбінати, 272 інших об’єктів. Піддано штрафу 141 особу на загальну суму 8228 грн.. Також за порушення законодавства про харчові продукти головним державним ветеринарним інспектором області притягнуто до відповідальності за ст. 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» одного оператора ринку на загальну суму 29784 грн., стягнуто з 2 операторів ринку штраф на загальну суму 59568 грн. в т.ч. з 1 оператора ринку стягнуто за накладений штраф в 2018 році.  Зроблено 86 письмових попереджень.

В правоохоронні  органи  передано 2 інформації, стосовно здійснення двома операторами ринку незаконної діяльності по виробництву молочної продукції та фальсифікації не молочними жирами масла вершкового.

Проведено 52 засідання ДНПК в т.ч. 3 обласних ДНПК та 49 районних ДНПК стосовно забезпечення епізоотичного благополуччя в районах та містах області.

Постійно здійснюється нагляд за відправками вантажів на експорт. Так за перший квартал 2019 року відправлено на експорт 724 т. молока згущеного, 150 т. молока сухого, 47 т. твердого сиру, 55 т. масла вершкового, 59 т. консерв рибних, 9627 т. шротів, 1185 голів ДРХ.

ЗДІЙСНЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області протягом I кв. 2019 року проведено 37 планових перевірок з метрологічного нагляду у 16 суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології. 1 заплановану перевірку не вдалося здійснити у зв’язку з тим, що суб’єкт господарювання змінив найменування юридичної особи та код ЄДРПОУ, про що надав відповідну інформацію.

Порушення метрологічних вимог встановлено у 5 суб’єктів господарювання, що складає 31 %, а саме: порушення вимог ч.3 ст.8 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”; розд. IV, п.13 Наказу Мінекономрозвитку від 08.02.2016 року №193 “Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (відсутність пломби або повірочного тавра на ЗВТ); порушення вимог ч.2 ст. 14 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”(відсутність особи, відповідальної за забезпечення єдності вимірювань, порушення вимог  ст.17 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (експлуатація не повірених ЗВТ).

За звітний період проведено 10 позапланових перевірок виконання приписів у 5 суб’єктів господарювання.

Під час проведення позапланових перевірок порушення метрологічних вимог встановлено у 1 суб’єкта господарювання, що складає 20% (невиконання вимог приписів про усунення порушень метрологічних вимог).

При проведенні перевірок обревізовано 593 одиниць засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), з яких 19 од. (3 %) визнано непридатними до застосування.

За результатами метрологічного нагляду Головним управлінням вжиті такі заходи:          видано 10 приписів про усунення порушень метрологічних вимог; складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності на суму 1,36 тис. грн.

Контроль та нагляд за виготовленою продукцією

Згідно секторального плану державного ринкового нагляду на 2019 рік та плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на 1 квартал 2019 року Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області фахівцями відділу ринкового та метрологічного нагляду у першому кварталі 2019 року проведено 17 планових виїзних перевірок характеристик продукції, в 12 з них встановлено порушення, враховуючи що на 3 підприємствах створені перешкоди у проведені планових перевірок, про що було повідомлено в письмовій формі Національну поліцію в Миколаївській області. За результатом аналізу повідомлень про виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, проведено одну перевірку стану виконання суб’єктом господарювання цих рішень.

Під час проведення планових перевірок характеристик продукції – електричне та електронне обладнання, засоби вимірювальної техніки, телефонні апарати, включаючи телефонні апарати для стільникових мереж зв’язку або інших бездротових мереж зв’язку, що містять передавачі або передавачі та приймачі, репітери (повторювачі) систем стільникового зв’язку та інше – на предмет дотримання Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» були виявлені  порушення: розповсюдження продукції, на якій відсутній знак відповідності технічним регламентам, розповсюдження продукції, щодо якої неналежно застосовано знак відповідності технічним регламентам.

Загалом за 1 квартал 2019 року виявлено 12 одиниць продукції, яка не відповідає вимогам технічних регламентів. До зазначеної продукції застосовано 11 обмежувальних (корегувальних) заходів. За результатом аналізу повідомлень суб’єктів господарювання про виконання ними рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів та перевірки стану виконання рішень  –  4 рішення виконані повністю, на підставі чого їх скасовано, термін виконання ще чотирьох подовжено, інші матеріали застосування обмежувальних (корегувальних) заходів знаходяться на розгляді.

В 1 кварталі 2019 року до перевірених підприємств застосовано штрафних санкцій на суму 38,42 тис. грн., з них сплачено в добровільному порядку 46,92 тис. грн. (враховуючи сплату штрафних санкцій, які накладені в 4 кварталі 2018р.) та три штрафи – за адміністративне правопорушення на суму 1,02 тис. грн., які були сплачені в добровільному порядку.

Солодковершкове селянське масло 72,6% жиру не відповідає нормам за результатами лабораторних досліджень

Державними інспекторами Єланецького міжрайонного управління Головного управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області при проведенні планового інспектування потужності з роздрібної торгівлі харчовими продуктами, відібрано зразки масла солодковершкового селянського 72,6 % жиру, дата виробництва 08.04.2019, номер партії відповідає даті виробництва, виробник ТОВ фірма «Апрель» вул. Матросова, 1а, м. Харків, 61035.

За результатами лабораторних досліджень, проведених Миколаївською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби встановлено, в маслі солодковершковому селянському виробника ТОВ фірма «Апрель» 65,4% масової частки немолочного жиру в жировій фазі масла.

Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області звертає увагу суб’єктів господарювання, які займаються роздрібною торгівлею продуктами харчування, на неприпустимість реалізації вищезазначеного масла. В іншому випадку такі суб’єкти господарювання автоматично стають співучасниками в поширенні фальсифікованого масла.

Проведення семінару з підвищення кваліфікації державних службовців

14 травня 2019 року представниками Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України для керівників структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, був проведений короткостроковий семінар “Психологічні основи ефективного управління в органах публічної влади” щодо підвищення кваліфікації державних службовців.

Протягом заходу були проведені:

  • лекція на тему “Психологічні основи публічного управління”;
  • тематичні дискусії “Психологічні основи НЛП і профайлінгу у практиці публічного управління”, “Підготовка, прийняття та організація виконання управлінських рішень: психологічний аспект”, “Психологічні основи публічного управління: досвід Європейських країн”.

Викладачі семінару – Рєпнова Т.П. (доцент кафедри загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін Одеського інституту Межрегіональної академії управління персоналом, кандидат психологічних наук), Ковалевська А.В. (доцент кафедри проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук), Давтян С.Г. (доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, кандидат наук з державного управління), Кривцова В.М. (завідувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат інсторичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України).

Перший заступник директора Одеського регіонального державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики – Попов Микола Петрович, розповів про Одеський регіональний інститут Державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. А саме, що інститут є державним навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки керівних кадрів для органів публічної влади та бізнес-структур. Заклад пропонує унікальні освітні програми, сформовані з урахуванням досвіду провідних іноземних інститутів-партнерів та відповідно до вимог ринку праці, потреб провідних підприємств та організацій Півдня України. Викладачі інституту є спеціалістами-практиками, сертифікованими тренерами з управлінських дисциплін, авторами наукових розробок, консультантами, керівниками успішно працюючих підприємств та бізнес установ. Також ознайомив присутніх зі спеціальностями, за якими здійснюється навчання та умови вступу до даного навчального закладу.

Наприкінці семінару керівникам структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області було урочисто вручено сертифікати з підвищення кваліфікації державних службовців.

Споживач вирішив повернути ліки в аптеку

На адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області надходять звернення стосовно повернення лікарських засобів в аптеки.

Звертаємо увагу! Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» лікарські засоби та вироби медичного призначення належної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, поверненню та обміну не підлягають.

До відома громадян! Відповідно до Роз’яснень Міністерства охорони здоров’я України, опублікованих на Урядовому порталі, повертати можна лише лікарські засоби та медичні вироби неналежної якості. Однак, факт неналежної якості має бути підтверджений документами:

  1. Висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або уповноваженою лабораторією
  2. Розпорядження Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу.

Водночас, аптеки, своєю чергою, на вимогу покупця мають надати документи, які підтверджують належну якість продукції, зокрема сертифікат якості виробника.

Шановні споживачі!

Ураховуючи вищезазначене роз’яснення, радимо Вам бути уважними при придбанні лікарських засобів та виробів медичного призначення!

Внесені зміни до порядку ідентифікації та реєстрації ВРХ та порядку оформлення і видачі паспорта ВРХ

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 березня 2019 року № 163 «Про затвердження змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби», пройшов державну реєстрацію та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2019 року за № 410/33381.

Наказ набрав чинності 04 травня 2019 року після його офіційного опублікування у видані «Урядовий кур’єр» № 84.

Основні зміни:

– зміна бланку реєстраційної картки господарства.

Для забезпечення належного контролю за епізоотичною ситуацією в країні та появою нових господарств з утримання та розведення тварин, які є окремими одиницями епізоотичного контролю, до реєстраційної картки (РК) господарства додано норму щодо завірення її спеціалістом державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство. Читати далі Внесені зміни до порядку ідентифікації та реєстрації ВРХ та порядку оформлення і видачі паспорта ВРХ

Вартість проживання у студентських гуртожитках

На виконання річного плану на 2019 рік сектором контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області проведено перевірку навчального закладу з питання правильності формування та застосування вартості проживання у студентських гуртожитках.Перевіркою встановлено численні порушення при формуванні закладом вартості ліжко-місця.

Так, розрахунок вартості 1-го ліжко-місця здійснювався по кожному гуртожитку, а плату встановлено для всіх гуртожитків на одному рівні в середньому розмірі, замість встановлення такої плати по кожному гуртожитку окремо. При розрахунку плати за комунальні послуги (централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване опалення, електроенергія) у 2017-2018 навчальному році заклад застосовував прогнозовані обсяги споживання комунальних послуг, заявлених для проведення процедури їх закупівлі, замість фактичних витрат за попередній період із застосуванням індексу інфляції.

До розрахунку на 2018-2019 н. р. необґрунтовано включено фактичні витрати комунальних послуг за липень та серпень, в які студенти не проживали у гуртожитках та послуги не споживали.

При розрахунку вартості проживання у 2018-2019 н. р. застосовано фактичну кількість проживаючих студентів, замість планової кількості ліжко-місць. У нормативному акті закладу про облікову політику базу розподілу накладних витрат не визначено та суму накладних витрат застосовано довільно.

У гуртожитках, крім студентів проживають інші особи. У супереч вимог законодавства до вартості за проживання інших осіб включається квартплата без здійснення розрахунків. Розрахунок вартості опалення для окремих мешканців гуртожитку здійснено пропорційно до загальної площі із застосуванням коефіцієнту, замість поділу на опалювальну (житлову) площу. В окремих випадках, при нарахуванні авансового платежу за опалення перерахунок не здійснювався.

Вартість вивезення твердих побутових відходів закладом визначається за 1 кімнату, замість норм утворення побутових відходів на одну розрахункову одиницю, яким для гуртожитків є місце, та тарифу за 1 м3.

Сума необґрунтованої виручки за рахунок завищеної вартості за послугу з централізованого опалення та вивезення ТПВ для інших осіб становить 2,4 тис. грн.

Суб’єкту господарювання  видано рішення про застосування економічно-господарських санкцій та припис про усунення порушень вимог законодавства.

Контроль у сфері реклами

В квітні місяці 2019 року Управлінням захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області при здійснені державного контролю за дотриманням законодавства України про рекламу у сфері захисту прав споживачів було встановлено факти рекламування наявності оприлюдненої зовнішньої реклами, яка не відповідає вимогам законодавства про рекламу.

Так, рекламодавцями допущено розміщення на засклених частинах екстер’єрів будівель магазинів рекламоносіївякі не вміщують відомостей про дати початку і закінчення знижок цін на продукції, яку використовують магазини при реалізації продукції, та які заборонені Законом, а саме  рекламування алкогольних напоїв,  реклами знаків для товарів  і послуг,  інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

За недотримання встановлених законом вимог щодо змісту реклами спеціалістами управління захисту споживачів складено 9 протоколів про порушення законодавства про рекламу та розпочаті справи про порушення законодавства про рекламу.