Всі записи автора Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вода-це життя, а чиста вода-основа здоров’я

Питна вода – один з найважливіших факторів здоров’я людини. Проблема якості питної води  для Миколаївської області залишається вкрай актуальною. Як відомо, основним джерелом забезпечення населення  Миколаївської області питною водою є підземні  (ґрунтові та артезіанські) води, які добуваються на поверхню землі через свердловину або шахтний колодязь.

За  хімічним складом, підземним водам на території області, притаманне природне підвищення загальної жорсткості, вмісту хлоридів, сульфатів.

Проведеним аналізом результатів лабораторних досліджень питної води із свердловин, з’ясовано, що  в де-яких районах області фіксується наявність аміаку, нітратів, заліза, марганцю, цинку.  Але, окрім природних властивостей води, зміни хімічного та бактеріологічного складу питної води можуть відбуватися і за рахунок зовнішніх джерел забруднення, внаслідок життєдіяльності людини, здійснення господарської діяльності  установ та підприємств.

Однією із найбільш вагомих та поширених причин забруднення води у колодязях та свердловинах є недотримання їх власниками вимог законодавства при облаштуванні та утриманні джерел водопостачання.

А саме:

– недотримання зон санітарної охорони джерела водопостачання (відсутність І поясу – зони суворого режиму, в межах ІІ поясу зони санітарної охорони свердловини або в радіусі 50 метрів від колодязів розташовують вигреби, дворові вбиральні, купи гною, які можуть сприяти як бактеріологічному забрудненню води, так і її забрудненню аміаком та нітратами);

– в сільських населених пунктах, часто не забезпечений захист джерел водопостачання від доступу домашніх тварин та птиці (з фекаліями яких, у колодязь можуть потрапляти патогенні мікроорганізми, гельмінти та інші паразитарні збудники); Читати далі Вода-це життя, а чиста вода-основа здоров’я

Замор риби в річці Інгул

До Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області 11.09.2019 надійшло повідомлення від Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області про масову загибель водних біоресурсів в районі центральної набережної м. Миколаєва в річці Інгул. На місце замору риби виїхали представники Миколаївської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області з метою обстеження берегової смуги.

Під час обстеження не виявлено трупів водних біоресурсів. Під час проведення експрес дослідження води встановлено: рН – 8,28-8,36 (норма – 6,5-8,5), Т˚ – 21.4оС (норма літо – не більше 28оС), вміст розчинного кисню – 2,8-4,8 мг/л (норма літо – не менше 6 мг/дм3).

Проведено відбір 3 проб води річкової для дослідження в Миколаївській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби.

За результатами фізико-хімічних досліджень води річкової встановлено, що у всіх пробах перевищено вміст аміаку та нітрітів. Перманганатна окиснюваність в межах норми.

Що необхідно знати про організацію зони санітарної охорони для свердловини?

Для Миколаївської області притаманне водопостачання за рахунок  підземних  вод, де основним способом добування води є буріння свердловин.  За результатами аналізу стану водопостачання Миколаївській області,  проведеним Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області, в області нараховується 842 свердловини, що використовуються в якості джерел централізованого водопостачання населених пунктів.  До цієї кількості необхідно додати багаточисельні свердловини, що знаходяться на балансі окремих підприємств та установ для забезпечення власних потреб в питному водопостачанні.

Кожна свердловина є фактичними «воротами» до підземних вод, через які може відбуватися їх забруднення,  як мікробіологічними так і хімічними чинниками, що призводить до погіршення якості підземних.  З метою  забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони водозаборів від випадкового або навмисного забруднення джерел водопостачання (свердловин), незалежно від форми власності або відомчої підпорядкованості, створюються зони санітарної охорони для забезпечення особливого режиму охорони вод, що передбачено чинним законодавством (Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Водним кодексом України, Земельним кодексом України).

Чіткі розміри й правовий режим  використання  земель в межах зон санітарної охорони передбачені Державними  будівельними  нормами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережи та споруди»  та  Постановою КМУ від 18.12.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

Згідно зазначених документів ЗСО  для підземного джерела (свердловини) повинна складатися з трьох поясів:

– перший пояс (пояс суворого режиму), який включає територію розташування водозабірних споруд;

– другий і третій пояси (пояси обмежень і спостережень), які включають територію, яка призначається для охорони джерел водопостачання від  мікробного (другий пояс) та хімічного (третій пояс) забруднення. Читати далі Що необхідно знати про організацію зони санітарної охорони для свердловини?

УВАГА! До відома керівників закладів освіти, охорони здоров’я та соціального обслуговування щодо впровадження системи НАССР

В Україні з 2017 року триває поетапний обов’язковий перехід на систему управління безпечністю харчових продуктів – НАССР (міжнародно визнаний метод виявлення та управління ризиками, пов’язаними із безпечністю харчових продуктів). Насамперед, це стосувалося великих потужностей, а до 20 вересня 2019 року всі українські підприємства харчової галузі, в тому числі і  заклади освіти, охорони здоров’я  та соціального обслуговування, які надають послуги з харчування, в тому числі постачальники та перевізники харчових продуктів, мають впровадити цю систему.  Контроль за безпечністю харчування в закладах освіти, охорони здоров’я  та соціального обслуговування буде здійснюватися за новими правилами.

Окрім впровадження системи НАССР, суб’єкт господарювання, який надає послуги з харчування в закладах освіти, охорони здоров’я  та соціального обслуговування,  має бути внесений у Державний реєстр потужностей операторів ринку (або, у разі необхідності, отримати експлуатаційний дозвіл). Оператор ринку повинен мати можливість встановити інших операторів ринку, які постачають йому харчові продукти, тобто забезпечити простежуваність.

Виробник має максимально і самостійно розібратись у основних принципах роботи і зрозуміти, що він і тільки він несе відповідальність за санітарний стан виробництва та якість продуктів, які надає споживачам.

НАССР в навчальних закладах, закладах охорони здоров’я – важливий інструмент для контролю безпеки харчування. Адміністрація закладів зобов’язана впровадити і постійно підтримувати функціонування принципів системи HACCP на харчоблоках.

Головним завданням системи HACCP є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за усіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів на склад і до моменту подачі готової страви. Читати далі УВАГА! До відома керівників закладів освіти, охорони здоров’я та соціального обслуговування щодо впровадження системи НАССР

Порядок дій суб’єктів господарювання в сфері питного водопостачання

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»  визначає поняття  «питна вода».  Це вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Зазначений закон чітко регламентує господарську діяльність в сфері питного водопостачання, основні вимоги, порядок та умови надання послуг в сфері питного водопостачання та відповідальність за вчинені порушення.

Вимоги  до якості питної води визначені в Державних санітарних правилах та нормах «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10, які є обов’язкові для виконання підприємствами,  установами,  організаціями  незалежно  від  форми власності  та  підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом,  реалізацією   та використанням  питної  води. Це стосується будь-яких суб’єктів господарювання (наприклад,  оздоровчий заклад, заклад освіти, лікувальний заклад, інші  підприємства і установи), які  мають власні джерела водопостачання (свердловини), бювети, пункти доочистки води та пункти розливу або встановлені на розвідній мережі водопроводу установки доочищення питної води.

Згідно зазначеного документу, кожний суб’єкт господарювання, повинен мати технологічний регламент  або  інший  документ з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшов державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримав  позитивний висновок.   Читати далі Порядок дій суб’єктів господарювання в сфері питного водопостачання

Запроваджено карантинний режим!

За результатами проведення планових обстежень, за поданням державних фітосанітарних інспекторів управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області на території населеного пункту Кавуни Арбузинського району (112,8 га) та  смт Криве Озеро Кривоозерського району (1100 га) запроваджено карантинний режим по американському білому метелику (Hyphantria cunea).

 

 

Рорядженням Казанківської районної державної адміністрації, на території населеного пункту Казанка з 12.09.2019 року запроваджено карантинний режим по амброзії полинолистій (Ambrosia artemisiifolia L.) на площі 1404,38 га.

 

З метою локалізації і ліквідації вогнищ карантинних організмів розроблено відповідні фітосанітарні заходи.

Побутова хімія та її вплив на здоров’я людини

Побутова хімія є безсумнівним досягненням сучасної цивілізації. Навряд чи хтось може уявити собі роботу по дому без її використання. Проте небезпека для здоров’я від  використання побутової хімії часом недооцінюється.

Кількість миючих засобів зростає з кожним днем, виробляються нові пральні порошки, засоби для чищення одягу, домашнього текстилю, посуду, миття різних поверхонь і т.д. Компоненти, які в них містяться, є досить біологічно агресивними. Побутова хімія може бути небезпечна ще й тому, що її надмірне застосування послаблює, а іноді і зовсім знищує корисну мікрофлору. Саме тому потрібно з особливою відповідальністю підходити до питання вибору і подальшого використання хімічних миючих засобів.          

Які речовини в побутовій хімії відносяться до шкідливих і чинять негативний вплив на здоров’я?

Амоній – є основним інгредієнтом в засобах для миття дзеркал, вікон, керамічної плитки, сантехніки. При  його взаємодії з хлором виділяється токсичний хлорний газ.

Гідрохлорид натрію речовина, що використовується як  відбілювач, може викликати алергічні реакції.

Аніонні поверхнево-активні речовини (ПАР) – речовини, які часто застосовуються при виробництві миючих засобів і пральних порошків, викликають алергічні реакції , порушення імунітету, алергію, ураження мозку, печінки, нирок і легень. При використанні засобів для миття посуду  навіть багаторазове полоскання в гарячій воді повністю не звільняє посуд від ПАР, які осідають на ній.

Нафтові дистиляти – речовини, які входять до складу поліролей для металевих поверхонь, можуть чинити негативний вплив на зір і нервову систему.

Нітробензол – часто входить до складу поліролей для підлоги і меблів. Під час потрапляння в організм  викликає отруєння, при цьому накопичується в печінці та жировій тканині, утворюючи «депо», внаслідок  чого можливі рецидиви інтоксикації.

Феноли і крезоли їдкі бактерицидні речовини, що викликають діарею, запаморочення, втрату свідомості і порушення функцій нирок і печінки.

Формальдегід – викликає роздратування очей, горла, шкіри, дихальних шляхів і легенів. Читати далі Побутова хімія та її вплив на здоров’я людини

Станом на 01.09.2019 року на території Миколаївської області зареєстровано неблагополучні пункти щодо заразних хвороб тварин

 Африканська чума свиней

Первомайський район, м. Первомайськ, Приватне господарство Кокарук Л.П.

Врадіївський район, територія лісосмуги відстанню 0,1 км від траси Платонове-Кропивницький, 132 км.

Сказ шакалу

Очаківський район, Кінбурнська коса, НПП «Білобережжя Святослава».

Сказ кота

Доманівський район, смт Доманівка.

Сказ ВРХ

Вознесенський район, с. Новогригорівка.

Лейкоз ВРХ

Первомайський район, ПСП «Кумари».

Нозематоз бджіл

Очаківський район, м. Очаків, с. Дмитрівка, с. Куцуруб, с. Чорноморка, с. Рівне, с. Кателине.

Трихінельоз лисиці

Казанківський район, Мисливські угіддя Казанківської селищної ради.

Вознесенський район, с. Олександрівка, Мисливські угіддя ТОВ «Мисливці Побужжя».

Очаківський район, Мисливські угіддя Куцурубської ОТГ.

Єланецький район, мисливські угіддя ПОГ «Єланецьке МРГ», Возсіятської с/ради.

Трихінельоз вовка

Веселинівський район, Балка в 2-х км від смт Веселинове.

Трихінельоз собаки

Доманівський район, Мисливські угіддя ТОВ «Мисливці Доманівщини».

Виявлення африканської чуми свиней на території м. Нова Одеса

04.09.2019 в домогосподарстві гр. Боровського А.А. по вулиці Набережна, 251, м. Нової Одеси, Миколаївської області зареєстровано загибель 1 голови свині віком близько 6 місяців.

При дослідженні відібраних проб патологічного (біологічного) матеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи м. Київ встановлено діагноз – африканська чума свиней (АЧС) (звіт про результати дослідження № 011399 п.м./19 від 05.09.2019).

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС 05.09.2019 проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новоодеській райдержадміністрації, оголошено приватне домогосподарство Боровського А.А. по вулиці Набережна, 251, м. Нової Одеси Миколаївської області  неблагополучним  щодо  африканської  чуми  свиней, визначено епізоотичним вогнищем та встановлено карантин. Визначено зону захисту в радіусі 3 км від епізоотичного вогнища. В зону захисту увійшли м. Нова Одеса с. Троїцьке Новоодеського району.

Визначено зону нагляду в радіусі 0,5 км від зовнішніх меж зони захисту.

На даному етапі вживаються заходи щодо ліквідації спалаху АЧС відповідно до вимог Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 № 111, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 року за № 432/30300.

Виконання плану заходів щодо ліквідації випадку та недопущення розповсюдження вірусу африканської чуми свиней в м. Первомайськ

З 16.08.2019 року діють карантинні обмеження по африканській чумі свиней (АЧС) на території м. Первомайськ Миколаївської області, а також населених пунктів Первомайського району (с. Грушівка, с. Мигія, с. Кінецьпіль). У зонi захисту та нагляду дотримуються вимог карантинних обмежень з метою недопущення розповсюдження вірусу АЧС. Ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо профілактики занесення вірусу на територію власних господарств. Систематично проводиться обстеження сміттєзвалищ, лісосмуг та занедбаних територій. Нових повідомлень щодо захворювання або загибелі свиней не надходило.

Постійно проводиться обстеження свиней у зонах захисту та нагляду  фахівцями Первомайської РДЛВМ.

Зона захисту з 02.09.2019 по 06.09.2019 в м. Первомайську було обстежено 3470 дворів, виявлено 46 голів свиней в 12 – ти дворах. Двічі на тиждень здійснено обхід в даних дворах.

Зона нагляду з 02.09.2019 по 06.09.2019: У селі Грушівка обстежено 95 дворів, 16 голів свиней.

Село Мигія – у 35 дворах утримується 105 голів свиней. У свиногосподарстві ТОВ «Бузькі-пороги» – 395 голів свиней.

Село Кінецьпіль – у 28 дворах утримується 218 голів свиней.

Всього станом на 06.09.19  у зоні нагляду у власних домогосподарствах громадян виявлено 339 голів свиней в 4-х населених пунктах. Всі оглянуті свині клінічно здорові.

Реалізація живими свинями заборонена і не проводиться. На продовольчих ринках м. Первомайська та Первомайського району реалізується свинина отримана на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів, виконується.

Постійно ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо заходів з недопущення занесення вірусу АЧС до власних домогосподарств, а також щодо ситуації яка склалася в зв’язку з запровадженням карантину шляхом проведення бесід, зборів з громадянами населених пунктів району та розповсюдження друкованого довідкового матеріалу.

Повідомлень щодо нових випадків захворювання або загибелі свиней у м. Первомайськ та Первомайському районі не було.