Радіаційний захист

Під радіаційним захистом слід розуміти комплекс радіаційно-гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки людини.

Найважче захиститись від фотонних випромінювань, враховуючи їх здатність розповсюджуватись на значні відстані і пронизувати наскрізь досить товсті шари речовини. Відомі декілька фізичних основ захисту від іонізуючого випромінювання, серед яких найбільше значення мають чотири:

1)    захист шляхом зменшення активності джерела, з яким працюють;

2)    захист шляхом зменшення часу контакту з джерелом(захист часом);

3)    захист шляхом збільшення відстані між людиною і джерелом(захист відстанню);

4)    захист екраном – речовиною, яку розташовують між джерелом і людиною. Читати далі Радіаційний захист