Відбулося чергове навчання аудиторів з процедур, заснованих на принципах НАССР.

1

22 червня 2017 року в рамках програми Проекту Європейського Союзу «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні”, в Одесі відбулося продовження навчання аудиторів з процедур, заснованих на принципах НАССР.

У навчанні взяли участь представники Держпродспоживслужби Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

У привітальному слові керівник проекту Тоні Віл зазначив, що вдосконалення системи контролю за принципом «від лану до столу» передбачає приведення законодавства України та системи контролю у відповідність до регуляторної політики та практики ЄС.

Головна тема навчання – особливості розробки, впровадження та перевірок процедур, заснованих на принципах НАССР для продуктів нетваринного походження.

Заступник керівника Проекту, старший радник з питань європейського законодавства Яна Добідовська та експерт з НАССР та простежуваності Юрій Оглашений ознайомили аудиторію з вимогами ЄС до імпорту харчових продуктів нетваринного походження, вимогами вітчизняного законодавства до харчових продуктів нетваринного походження, здійснення державного контролю.

Після кожного блоку навчання відбувалися дискусії, під час яких учасники мали змогу задати доповідачам питання і спільно обговорити найбільш актуальні проблеми.

 

Відбувся семінар “Нове харчове законодавство. Офіційний контроль операторів ринку. Права та обов’язки компетентного органу та операторів ринку. Практичні аспекти”

23 червня відбувся семінар «Нове харчове законодавство. Офіційний контроль операторів ринку. Права та обов’язки компетентного органу та операторів ринку. Практичні аспекти» для представників господарських підприємств Миколаївської та Одеської областей, які безпосередньо пов’язані з виготовленням сільськогосподарської продукції.

В роботі семінару взяли участь: керівник проекту Європейського Союзу «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» Тоні Вілл (Великобританія), заступник керівника проекту – старший експерт з питань європейського законодавства Яна Добідовська, експерт з НАССР та простежуваності проекту Юрій Оглашенний, фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області та суб’єкти господарювання з виробництва харчових продуктів Миколаївської та Одеської областей.

Під час семінару були обговорені аспекти нового харчового законодавства відповідно до запровадження системи НАССР, здійснення державного контролю за виробництвом продуктів харчування, оцінки основних ризиків виробництва та принципів категоризації потужностей, а також процедур проведення обліку та аудиту сільськогосподарських підприємств.

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». Наразі цей Закон переданий на підпис Президенту. Він визначить правові та організаційні засади державного контролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти.

Закон розроблено з метою гармонізації законодавства України щодо дер державного нагляду (контролю), що здійснюється з метою перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя тварин відповідно до Регламентів ЄС № 854/2004, № 882/2004, 669/2009 та Директив Ради ЄС № 97/78/ЄС. Реалізація його забезпечить зменшення кількості державних контролюючих органів та сприятиме веденню бізнесу операторами ринку харчових продуктів, кормів та тварин.

Закон встановлює вимоги до організації державного контролю харчових продуктів, кормів та тварин представниками єдиного контролюючого органу – компетентного органу. В ньому визначені загальні вимоги до здійснення державного контролю з метою перевірки виконання операторами ринку харчових продуктів, кормів, тварин, вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та кормів, здоров’я та благополуччя тварин.

Основні положення закону 0906 набудуть чинності після 9-місячного перехідного періоду. За цей час необхідно розробити та прийняти близько 40 підзаконних актів та привести українську систему державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів у відповідність до директив та регламентів Європейського Союзу.

Закон передбачає ряд новацій у системі держконтролю і з практичної точки зору закон наділяє Держпродспоживслужбу дієвими інструментами для забезпечення захисту прав споживачів. Це перевірки операторів ринку без попередження, фаховий державний контроль, вичерпний перелік питань для перевірки, запровадження ризик-орієнтованого підходу (оцінка ризику повинна супроводжувати кожен важливий крок діяльності як компетентного органу, так і бізнесу), механізм пом’якшення відповідальності щодо певних порушень, також передбачається можливість відео фіксації перевірок.

Також документом передбачається запровадження зовнішнього щорічного аудиту компетентного органу (Держпродспоживслужби), до якого, в тому числі, залучатимуться представники громадськості; обмежується коло осіб, яким можуть делегуватися повноваження щодо здійснення державного контролю; запроваджується фіксований розмір штрафу за відповідний вид порушення тощо.

Здійснення запропонованих систем перетворень в сфері державного контролю безпечності та якості харчових продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя тварин забезпечить здійснення системних перетворень у галузі виробництва та контролю продукції агропромислового комплексу.

Закон дозволить :

 • Підвищити рівень захисту здоров’я та інтересів споживачів;
 • Підвищити впевненість споживачів у безпечності харчових продуктів та достовірності інформації про їх властивості;
 • Зменшити витрати підприємств на здійснення процедур, що пов’язані із проведенням офіційного контролю;
 • Покращити умови ведення господарської діяльності на всіх етапах харчового ланцюгу, що, в свою чергу, забезпечить створення нових робочих м’ясце та зростання доходів населення;
 • Збільшення надходження до Держаного бюджету;
 • Покращити умови для здійснення експортно-імпортних операцій з харчовими продуктами, тваринами, кормами.

Крім того, наголошено про те, що статтею 20 (обов’язки операторів ринку) Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів», в редакції від 22 липня 2014 року № 1602-IІV (далі Закон) оператори ринку зобов’язані розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів.

Законом визначено перехідні періоди для запровадження НАССР. Зокрема ст. 66 прикінцеві та перехідні положення визначено:

 • Потужності, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей) – мають запровадити систему НАССР до 20 вересня 2017 року;
 • Потужності, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей) – мають запровадити систему НАССР до 20 вересня 2018 року;
 • Малі потужності – мають запровадити систему НАССР до 20 вересня 2019 року.

Ці вимоги не поширюється:

 • На операторів ринку, що здійснюють первинне виробництво, а також провадять пов’язану з первинним виробництвом діяльність, зокрема транспортування, зберігання та обробку первинної продукції в місці первинного виробництва, за умови, що при цьому не змінюється суттєво стан таких продуктів;
 • На транспортування живих тварин, призначених для споживання людиною, транспортування з місця первинного виробництва до потужності продуктів рослинного походження, продуктів рибальства, а також продуктів полювання.

Закон допускає застосування спрощеного підходу, за умови якщо такий підхід забезпечує однаковий рівень захисту здоров’я споживачів, що і в разі запровадження принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

Без сумніву, що запровадження системи НАССР дозволить підвищити якість та безпечність для споживача продовольчих продуктів не лише на Миколаївщині, але й в Україні в цілому.

Семінар-нарада «Основні питання профілактики інфекційної захворюваності та харчових отруєнь, факторами передачі яких можуть бути харчові продукти»

      16 червня 2017 р. відбулась семінар-нарада із керівниками харчових підприємств на тему «Основні питання профілактики інфекційної захворюваності та харчових отруєнь, факторами передачі яких можуть бути харчові продукти».

ccc       Начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Л. А. Бурденко у вступному слові повідомила про особливості здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в умовах реформування, мораторію на здійснення перевірок.

     Начальник відділу санепіднагляду та організації розслідування спалахів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Крива В.М. провела аналіз інфекційної захворюваності та харчових отруєнь в Україні та в Миколаївській області, наголосивши на погіршенні епідеміологічної ситуації по ботулізму.

      Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського міського управління Рябенкова Н.П. нагадала керівникам про ряд нормативно-правових актів, які нормують показники безпечності та кратність відомчого лабораторного контролю.

        Про обов’язки операторів ринку, вимоги щодо застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, вимоги до операторів ринку стосовно забезпечення простежуваності та про відповідальність за порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів доповів начальник відділу державного  контролю Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Гецнар І.М.

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області доводить до відома суб’єктів господарювання, які планують експорт об’єктів регулювання до країн Євразійського економічного союзу про набрання чинності з 1 липня 2017 року рішень Ради Євразійської економічної комісії від 30.11.2016р. №157 «Про затвердження Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та підкарантинним об’єктам на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу», № 158 «Про затвердження єдиного переліка карантинних об’єктів Євразійського економічного союзу» та № 159 «Про затвердження Єдиних правил і норм забезпечення карантину рослин на митній території Євразійського економічного союзу». Рішення розміщені на офіційному сайті Держпродспоживслужби.

Епізоотична ситуація

Станом на 01.06.2017 року на території області зареєстровано неблагополучні пункти щодо заразних хвороб тварин:

 

Лептоспіроз ВРХ, свиней

Вітовський район

СГВК «Авангард»

 

Трихінельоз лисиці

Казанківський район

Мисливські угіддя

Казанківської селищної ради

Трихінельоз вовка

Веселинівський район

Балка в 2-х км від

смт Веселинове

Трихінельоз лисиці

Вознесенський район

с. Олександрівка

Мисливські угіддя

ТОВ «Мисливці Побужжя»

 

Трихінельоз собаки

Доманівський район

Мисливські угіддя

ТОВ «Мисливці Доманівщини»

 

Протягом травня 2017 року оздоровлено неблагополучні пункти щодо заразних хвороб тварин:

 

Африканська чума свиней:

Очаківський район с. Козирка

ПРО СКАРГИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ОБІГУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

На адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (Далі – Головне управління) періодично надходять звернення громадян (скарги) щодо неякісних або сумнівної якості продуктів харчування куплених в мережі роздрібної торгівлі харчових продуктів. Практично кожна скарга містить в собі прохання перевірити той чи інший магазин на предмет дотримання відповідних умов реалізації харчових продуктів.

На сьогоднішній день всі перевірки суб’єктів господарювання (операторів ринку харчових продуктів) врегульовано Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

Законом визначено проведення органами державного нагляду (контролю) планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання. Однією з підстав у проведенні позапланових перевірок є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позапланова перевірка в такому випадку проводиться за погодженням органу, визначеного Законами. Позапланові перевірки суб’єктів господарювання з питань віднесених до сфери безпечності та окремих показників якості харчових продуктів здійснюються виключно за погодженнями Міністерства аграрної політики та продовольства України (Далі – Міністерство) відповідно до Закону.

В більшості  у зверненнях, які надходять на адресу Головного управління,  відсутня необхідна інформація про суб’єктів господарювання, а саме – їх назва та адреси  місця здійснення ними діяльності де заявник придбав неякісний товар, або встановив інші порушення допущені суб’єктом господарювання тощо. Таким чином, відсутність вичерпної інформації у зверненнях, позбавляє таке звернення обґрунтованості, що в свою чергу не надає можливості отримати погодження на перевірку відповідного суб’єкта господарювання. Також, як показала практика, в більшості випадків Міністерство відмовляє у погодженні на проведення позапланових перевірок на підставі відсутності документів чи їх копій, що підтверджують викладені у зверненні (заяві) факти вчинення порушень та спричинення шкоди правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.

Отже з огляду на вищезазначене та з метою підняття результативності розгляду заяв, Вам шановні громадяни, в своїх зверненнях (скаргах) необхідно обов’язково зазначати  назви суб’єктів господарювання та адреси їх місця здійснення господарської діяльності. Крім того до звернення (скарги) додавати документи чи їх копії, що підтверджують факти вчинення порушень або заподіяння шкоди.

Розгляд скарг що стосуються  порушення правил торгівлі  товарами,  якості непродовольчих товарів, якості надання послуг покладено на управління захисту споживачів, яке входить до складу Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Позапланові перевірки суб’єктів господарювання з питань, віднесених до сфери захисту споживачів здійснюються виключно за погодженнями      Державної регуляторної служби відповідно до Закону України «Про тимчасові особливості заходів державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності».   Для погодження орган державного нагляду надає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки (документи, що підтверджують факт здійснення правочину  з суб’єктом господарювання, який спричинив шкоду правам заявника).

 За 5 місяців поточного року управлінням захисту споживачів розглянуто 140 звернень громадян стосовно порушень їх прав. Більше третини з них  розглянуто на користь споживачів. Всього з початку року споживачам повернуто коштів або замінено неякісних товарів на суму більше ніж 180,0 тис.грн.

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА РОЗ’ЯСНЮЄ!!!

               ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄНЬ ПЕСТИЦИДАМИ

Пестициди відносяться до групи хімічних речовин, що використовуються в сільськогосподарській промисловості для боротьби з хвороботворними для рослин організмами, бур’янами, шкідниками, ектопаразитами домашніх тварин.пестициды

По хімічній природі це можуть бути різноманітні речовини: хлорорганічні, які містять важкі метали (наприклад, мідь і ртуть), похідні фосфорорганічних речовин.

Якщо робота людини пов’язана з сільським господарством, рослинництвом, то порушення правил техніки безпеки при підготовці розчинів пестицидів, їх використання, чищення і ремонту устаткування, застосовуваного при обприскуванні рослин, може призвести до сумних наслідків.

Шляхи проникнення пестицидів в організм людини і тварин можуть бути наступні:

 • аліментарним шляхом (прийом їжі, обробленої отрутохімікатами);
 • повітряно-крапельним шляхом (надходження пестицидів в організм через верхні дихальні шляхи – вдихання);
 • контактно-побутовим;
 • через шкірні покриви.

Надходячи в організм людини отрутохімікати навіть у невеликих кількостях, викликають порушення функціонального стану, що проявляється певними клінічними симптомами, дія яких залежить від виду речовини.

Симптоми отруєння пестицидами

У разі якщо настала інтоксикація пестицидами на основі фосфорорганічних сполук (часто використовуються для боротьби з комахами), то переважають ознаки:

 • ушкодження нервової системи — починаються посмикування м’язів, які переходять в судоми;
 • пошкодження органів дихання і кровообігу: наростає рухове збудження, сплутаність свідомості, зіниці стають вузькими, в легенях з’являються хрипи;
 • настає втрата свідомості до рівня коми, падає тиск і настає зупинка діяльності серця.

Перша допомога при отруєнні пестицидами

   Перша допомога при нещасному випадку, пов’язаному з отруєнням пестицидами, повинна проводитися негайно, але після цього потерпілий повинен бути як можна швидше доставлений в лікарню, так як небезпека токсичних сполук дуже висока і в будь-який момент можуть настати ускладнення.

Дуже важливо визначити, яка саме речовина викликала порушення здоров’я. Від цього залежить перша допомога при отруєнні пестицидами.

У будь-якому випадку необхідно насамперед припинити дію отрути на організм (наприклад, вивести людину на свіже повітря).

Необхідно змити отруту з шкірних покривів проточною водою. У разі перорального отруєння (надходження отрути через рот) необхідно виконати промивання шлунка.

У разі втрати свідомості викликати блювоту не можна!

З кишечника отрута видаляється проведенням очисних і сифонных клізм.

Подальші заходи допомоги є спеціалізованими і залежать від окремо взятої клінічної ситуації (діаліз, гемосорбція, плазмоферез).

Профілактика отруєння пестицидами

 • Необхідно строго дотримувати правила техніки безпеки при зберіганні та використанні цих речовин.
 • Дотримуватися особистої гігієни (старанне миття шкірних покривів після використання пестицидів).
 • Користуватися захисним одягом та індивідуальними засобами (протигази, респіратори).

Про випадки отруєння пестицидами повідомляйте Головному управлінню Держпродспоживслужби в Миколаївській області за телефоном 24-60-29

 

УВАГА!!! БОТУЛІЗМ!!!

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ПОПЕРЕДЖАЄ!

 Ботулізм – гостре інфекційне захворювання, обумботулизмовлене отруєнням ботулотоксином, що потрапляють в організм людини внаслідок вживання різних продуктів харчування, що містять токсини ботулізму і характеризується важким ураженням вегетативної та центральної нервових систем.

Бактерії ботулізму анаероби, тобто можуть існувати виключно в місцях з відсутністю повітря. Місцем, в якому постійно мешкають спори ботулізму, є ґрунт. Саме з нього вони потрапляють у воду, харчові продукти, овочі, фрукти, і зрештою в кишечник тварин (риб, птахів, безхребетних, ссавців) або людини.
Ботулотоксини можуть зберігатися до одного року, а ось у консервованих продуктах – на протязі багатьох років. Вони не знищуються ферментами травного тракту, стійкі в кислому середовищі, легко витримують дуже високу концентрацію кухонної солі. А ось при кип’ятінні протягом п’ятнадцяти хвилин токсини досить швидко розкладаються і втрачають токсичні властивості. Також слід знати, що присутність у харчових продуктах ботулотоксину, ніяк не впливає на їх смакові якості.
Джерело збудника ботулізму – вміст кишечника домашніх і диких тварин, молюсків, риб, птахів, іл морів і озер, грунт.
Найчастіше ботулізм розвивається після вживання в їжу різних консервованих продуктів (рибних, грибних, м’ясних, овочевих), солоної і копченої риби (та інших копченостей), ковбаси та шинки. Найбільш небезпечними вважаються продукти, приготовлені в домашніх умовах, а також ті, які з якихось причин були забруднені грунтом.
Інкубаційний період ботулізму може коливатися від декількох годин до двох – п’яти діб (при тяжкому перебігу зазвичай не більше 24 годин). Відзначено, що чим коротший інкубаційний період, тим важчим буде перебіг захворювання.
Як правило, ботулізм починається раптово. З’являється виражена загальна слабкість, запаморочення, головний біль, значно погіршується загальне самопочуття, температура тіла в межах норми або трохи підвищена. В животі починаються різкі переймоподібні болі, рідкий стілець, нудота, блювання. Далі, після досить короткого проміжку часу, з’являються розлади зору: хворі не можуть читати, може спостерігатися двоїння предметів. Внаслідок неповного паралічу (парезу) м’язів обличчя, зморшки і носогубні складки згладжуються, спостерігається опущення повік, з’являється охриплість голосу і порушується ковтання. Дуже грізним ознакою, що свідчить про несприятливий перебіг захворювання, є порушення дихання. Пацієнти відчувають важкість у грудях, брак повітря, дихання стає поверхневим, можуть бути болі в грудній клітці, розвивається парез дихальної мускулатури (зникає кашлевий рефлекс).

                                               Лікування ботулізму

Всіх без винятку хворих, при найменших підозрах на ботулізм, необхідно негайно госпіталізувати в інфекційний стаціонар для проведення невідкладної специфічної терапії, спрямованої на попередження можливих важких ускладнень. Першочерговими завданнями невідкладної терапії є забезпечення функцій серцево – судинної і дихальної систем організму, а також нейтралізація, зв’язування і подальше виведення токсинів з організму. У разі приєднання паралічів або парезів м’язів гортані і глотки, значно посилюється дихальна недостатність при ботулізмі.  Хворим показано обов’язкове введення протиботулінічної сироватки з подальшим медичним наглядом протягом не менше десяти діб.

Ще на догоспітальному етапі слід провести такі невідкладні заходи: промивання шлунка, спочатку кип’яченою водою, а потім 2% р-ром гідрокарбонату натрію; дати хворому сольове проносне (на 500 мл води 30 г сірчанокислої магнезії), а далі ентеросорбенти (ентеродез, поліфепан тощо); зробити очисну клізму, призначити часте рясне питво з введенням діуретиків (гіпотіазид, лазикс тощо).
Навіть у разі своєчасного надання кваліфікованої медичної допомоги, одужання хворих при ботулізмі проходить досить повільно.

                                    Попередження ботулізму

Перед вживанням необхідна ретельна перевірка консервованих продуктів, обов’язкове вилучення «бомбажних» (надутих) банок. Перед вживанням необхідно прогрівати (100*С – 30 хв.) приготовлені в домашніх умовах грибні, м’ясні та овочеві консерви.
Після відбору проб для проведення лабораторних досліджень, продукти що послужили причиною зараження, необхідно вилучити і знищити. Столовий посуд, який контактував з зараженими продуктами, а також білизназабруднена виділеннями хворого, піддаються ретельній дезінфекції.

 

ОЗДОРОВЧИЙ СЕЗОН 2017

В Миколаївській області проводиться підготовка закладів оздоровлення та відпочинку до оздоровчого сезону  2017 року.

       29.05.2017 року відбулося приймання дитячих таборів  оздоровлення та відпочинку « Алий парус»,           « Зоря» виробничого об’єднання ДП НВКГ «Зоря-Машпроект». У складі обласної комісії брала участь заступник начальника Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Забалуєва О.С. та всі причетні служби. Були присутні представники адміністрації, профспілкового комітету виробничого об’єднання ДП НВКГ « Зоря-Машпроект».

      Комісією було зазначено, що заклади оздоровлення та відпочинку « Алий парус», «Зоря» ретельно підготовлені, а тому прийняті до роботи в оздоровчому сезоні 2017р.

c v