Затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступень ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного законодавства

1510208154_5704331-2

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018року за №1164 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступень ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», затверджені критерії для оцінки ступеню ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначена періодичність здійснення планових заходів державного нагляду.

Даною Постановою визначені цілі державного нагляду (контролю), якими є -життя та здоров’я людини, належна якість продукції, робіт та послуг, а також визначені ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності ( подія, що містить ризик настання негативних наслідків, та негативний наслідок) та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, та, відповідно, визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, є:

- вид діяльності, що проваджується суб’єктом господарювання,

- провадження діяльності, що може мати шкідливий вплив на середовище життєдіяльності та здоров’я людини,

- провадження діяльності, пов’язаної з обслуговуванням населення,

- виникнення гострих кишкових захворювань, спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, отруєнь, неінфекційних захворювань, смерті людини, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання;

- порушення вимог санітарного законодавства, наявність відхилень від гігієнічних нормативів за результатами лабораторно-інструментальних досліджень, проведених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), випуск неякісної, небезпечної продукції;

- виконання постанов, розпоряджень, висновків, приписів органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень санітарного законодавства;

- наявність обґрунтованих звернень та скарг щодо порушень суб’єктом господарювання вимог санітарного законодавства. Read more »

Інспектори та офіційні ветеринарні лікарі пройшли дистанційне навчання

15 січня 2019 року відбулося короткострокове навчання для інспекторів та офіційних лікарів з метою підвищення рівня обізнаності вимог Європейського Союзу стосовно виробництво мяса птиці та продуктів з нього.

Крім цього відбулося вручення сертифікатів інспекторам та офіційним ветеринарним лікарями за результатами проходження дистаційного навчання на тему: «Основи та правила офіційного контролю на підприємствах-експортерах замкнутого циклу виробництва птахівництва» та «Державний контролб діяльності операторів ринку відповідальності вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоровя та благополуччя тварин».

З 08 січня 2019 року по 14 січня 2019 року успішно пройшов дистанційне навчання з вищезазначених курсів начальник відділу державного контролю управління безпечності харчовимх продуктів та ветеринарної медицини Гецнар І.М.

90661d6f-d242-412b-91e7-dcde958d78e8ımg_3715

Радіаційно-гігієнічний контроль у будівництві

1

Радіоактивність будівельних матеріалів створює як зовнішнє, так і внутрішнє опромінення людей.

Зовнішнє опромінення безпосередньо залежить від величини активності будівельного матеріалу і створюється за рахунок опромінювання радіонуклідами радію-226, торію-232, калію-40, які містяться в цьому матеріалі. Внутрішнє опромінення обумовлене попаданням в організм людини через органи дихання радіоактивного газу радону-222 і продуктів його розпаду.

Довготривала дія радону і торону суттєво збільшує ризик онкологічних захворювань легень. Від раку легень, що пов’язано з цими газами, щорічно вмирає 30-60 тис. людей. Згідно даних літератури серед причин, які викликають рак легенів, доля радону і торону складає приблизно 70%.

Згідно діючих нормативних документів контроль впливу радіоактивних речовин в будівельній галузі здійснюється за декількома параметрами:

- ефективна питома активність природних радіонуклідів в будівельних матеріалах і в мінеральній будівельній сировині;

- потужність поглиненої в повітрі дози гамма-випромінювання в приміщеннях будівель і споруд;

- середньорічна еквівалентна рівноважна об’ємна активність радону-222 і торона в повітрі приміщень.

Всі будівельні матеріали згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), за величиною ефективної питомої активності природних радіонуклідів і можливості їх використання в будівництві поділяються на чотири класи:

I клас – ефективна питома активність природних радіонуклідів складає не більше 370 Бк/кг. Такі будівельні матеріали можуть використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

II клас – ефективна питома активність природних радіонуклідів складає 370-740 Бк/кг. Такі будівельні матеріали можуть використовуватись для дорожнього та промислового будівництва в межах населених пунктів.

III клас – ефективна питома активність природних радіонуклідів складає 740 – 1350 Бк/кг. Такі будівельні матеріали можуть використовуватись в межах населених пунктів для будівництва підземних споруд, а також поза населеними пунктами для будівництва доріг, гребель та ін..

IV клас – ефективна питома активність природних радіонуклідів перевищує 1350 Бк/кг. На використання таких будівельних матеріалів у кожному конкретному випадку потрібен дозвіл Міністерства охорони здоров’я України.

Зовнішнє опромінення в приміщеннях створюється за рахунок гамма – випромінюючих природних радіонуклідів, що містяться в будівельних матеріалах. При цьому чим більше вміст цих радіонуклідів, тим вищі рівні гамма- випромінювання.

Згідно чинних нормативів (НРБУ-97) в існуючих будинках та спорудах з постійним перебуванням людей потужність поглиненої дози гамма – випромінювання в повітрі приміщень не повинна перевищувати 0,44 мкГр/год або 50 мкР/год.

При введенні будівельних об’єктів в експлуатацію, де передбачено постійне перебування людей, потужність поглиненої дози гамма – випромінювання в повітрі не повинна перевищувати 0,28 мкГр/год або 30 мкР/год.

Вказані рівні гамма – випромінювання включають і природну компоненту.

2

 

Внутрішнє опромінення людей, що мешкають в будівлях, як було зазначено вище, визначається радоном – 222 і продуктами його розпаду. Радон – 222, що є продуктом розпаду радія – 226, дифундує із будівельних конструкцій в повітря житлових і виробничих приміщень і разом з продуктами його розпаду при диханні потрапляє в легені, опромінюючи легеневу тканину.

Згідно чинного законодавства регламентується середньорічна еквівалентна рівноважна об’ємна активність радону. Нормами радіаційної безпеки України встановлені нормативи вмісту радону – 222 і торону – 220 в повітрі приміщень. У випадку, коли будівля або споруда вводяться в експлуатацію після закінчення будівництва або реконструкції, допустимий вміст радону – 222 в повітрі приміщень складає 50 Бк/м³, а для торону – 220 – 3 Бк/м³. Для існуючих будівель і споруд рівень вмісту радону – 222 в повітрі існуючих будівель і споруд рівень вмісту радону – 222 не повинен перевищувати 100 Бк/м³, а торона – 6 Бк/м³.

3

Слід зазначити, що допустимі рівні радону – 222 в повітрі приміщень в Україні значно жорсткіші, ніж в країнах Європи. Так, Міжнародна Комісія з радіаційного захисту пропонує в якості допустимої величину 600 м³.

Про підсумки роботи управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за 2018 рік

Протягом 2018 р. спеціалістами управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області було перевірено 126 суб’єктів господарської діяльності сфери торгівлі та послуг, в т.ч. 81 перевірки згідно планових заходів контролю, у 34 з них встановлені порушення чинного законодавства про захист прав споживачів та 45 перевірок згідно позапланових заходів, у 4-х з яких встановлені порушення.

Всього перевірено продукції на безпеку та інформацію на суму 1420,5 тис. грн. З них встановлено товарів з порушеннями права споживача на отримання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації для споживача на загальну суму 36,2 тис. грн.

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності було притягнуто 60 осіб на загальну суму 9,248 тис. грн., до 40 суб’єктів господарювання застосовано адміністративно-господарські санкції на загальну суму 73,95 тис. грн. Всі з накладених стягнень сплачені суб’єктами господарювання в добровільному порядку.

Протягом 2018року спеціалістами управління захисту споживачів було перевірено 59 суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю непродовольчими товарами, в тому числі 43 суб’єкти було перевірено згідно планових заходів контролю та 16 суб’єктів – позапланово на підставі звернень споживачів.

З 43 перевірених планово підприємств порушення діючого законодавства виявлені у 25 суб’єктів господарювання. В ході перевірок виявлено та упереджено 147 випадків реалізації товарів з відсутністю своєчасної, необхідної, доступної та достовірної інформації для споживачів про назву та місцезнаходження виробника, дату виготовлення, сировинний склад продукції, умови використання та інші споживчі властивості товарів, про що було складено відповідні акти. Read more »

Повідомлення RASFF щодо виявлення антрахінон (anthraquinone) в зеленому чаї

1

До Держпродспоживслужби надійшли інформаційні повідомлення системи RASFF від 29.11.2018 № 2018.3465 та від 05.12.2018 № 2018.3465-fup2. Відповідно до повідомлення виявлено антрахінон (anthraquinone) в зеленому чаї, що експортується із китайської Народної Респуліки через Королівство Нідерланди (імпортер – Heushen & Schrouff, Oriental Foods Trading B.V.)) до окремих держав-члени Європейського Союзу та до України.

Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, просимо негайно інформувати  Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: пр-кт. Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003,  т/факс 24-00-23 та e-mail: vetupravlinnia@ukr.net,  viddil_bhp@ukr.net.

Закупівля дезінфекційного обладнання

Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області придбало дизенфекційні установки УД-320 на базі автомобільного причепа АМС550 у кількості 14 шт.

smartcapture smartcapture smartcapture

 

Повідомлення RASFF щодо виявлення перевищення вмісту барвника Е 151 (“Діамантовий чорний”) в жувальній гумці зі смаком коли

1

До Держпродспоживслужби надійшли інформаційні повідомлення системи RASFFвід 11.09.2018 № 2018.2558 та від 14.12.2018 № 2018.2558-fup5. Відповідно до повідомлення виявлено перевищення вмісту барвника Е 151 (Діамантовий чорний») в жувальній гумці зі смаком коли, що експортується із Ісламської Республіки Пакистан через Литовську Республіку (імпортер UABProfisa) до окремих держав-члени Європейського Союзу та до України.

Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, просимо негайно інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: пр-кт. Центральний, 288, м. Миколаїв, 54003, т/факс 24-00-23 та e-mail: vetupravlinnia@ukr.net, viddil_bhp@ukr.net.

Чому жителі Миколаєва замість громадських туалетів ходять до вбиралень фаст-фудів?

003

Наявність доступних громадських туалетів є питанням цивілізованого вибору, а їх комфорт та зручність свідчать про повагу до людської гідності. Альтернатива громадському туалету – це темний закуток, або вмовляння офіціанта впустити вас до закладу.

Берлінська концепція міських вбиралень описана на 99 сторінках. У Німеччині громадські туалети зазвичай є платними. У місті Кельн, наприклад, є сайт з інтерактивною мапою мережі міських вбиралень, що дає можливість знайти не лише найближчий туалет, але й такий, що задовольнить потреби конкретного користувача: є опція шукати лише безкоштовні вбиральні, з приладдям для дітей, цілодобові, тощо.

У світі ці питання регулюються. Посібник з дизайну та обслуговування публічних вбиральнь Сінгапурської «туалетної асоціації» визначає добре облаштований туалет за наступними критеріями: чистота, сухість, якісна вентиляція, легкість в обслуговуванні, продуманий проект, комфорт для людей з інвалідністю та доступні ціни.

Нажаль, в обласному центрі правилами благоустрою, санітарного утримання територій, забезпеченням чистоти і порядку в місті Миколаєві встановлення мобільних санітарно-технічних приладів (вбиралень) передбачено тільки на період проведення масових громадських та святкових заходів. Іншої «концепції»з даного питання на сайті місцевої влади не знайдено.

Законом України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено, що «власник об’єкта благоустрою щодо об’єктів приватної власності, орган державної влади та орган місцевого самоврядування щодо об’єктів благоустрою державної та комунальної власності відповідно до законодавства забезпечує встановлення на об’єкті благоустрою громадських вбиралень. Тарифи на послуги з користування громадськими вбиральнями встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до порядку формування цих тарифів, затвердженого Кабінетом Міністрів України».

На виконання вказаного Закону постановою Уряду затверджено Порядок формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах, який чинний з 11.03.2016.

Порядком визначено поняття «громадська вбиральня». Нею є приміщення або окремі будівлі громадського призначення, обладнані санітарно-технічними приладами для задоволення природних потреб людини; до громадських вбиралень належать стаціонарні громадські вбиральні та мобільні туалетні кабіни для тимчасового користування.

Розрахунок тарифу на послугу з користування громадськими вбиральнями здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм оплати праці, відповідних розцінок, нормативів витрат з управління та обслуговування громадських вбиралень з урахуванням планованих витрат з операційної діяльності, фінансових витрат та рівнем рентабельності не більш 12 відсотків до повної планованої собівартості послуг. Тарифи, які встановлюються на рівні повної планованої собівартості послуг, фіксуються на один рік.

На жаль, в Миколаївській області зазначене питання знаходиться поза увагою органів місцевого самоврядування. Суб’єкти господарювання надають послуги з користування громадськими вбиральнями за вільними тарифами.

Надання послуги за вільними тарифами при встановленні державного регулювання є порушенням вимог законодавства у сфері ціноутворення, за які суб’єкт господарювання несе відповідальність.

Повідомлення щодо відбору зразків для лабораторних досліджень питної води

води   УВАГА!!

У зв’язку з численними телефонними дзвінками від населення , які надходять до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївський області, щодо незадовільної якості питної води в м. Миколаєві, внаслідок опублікованої інформації в Інтернет-виданні «НОВОСТИ N» 12.12.2018, повідомляємо:

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області в період з листопада по грудень 2018 року досліджень питної води з водопровідної мережі, що знаходиться на балансі МКП «Миколаїводоканал», не проводилося.   Інформація , яка викладена в повідомленні Інтернет-видання « НОВОСТИ N» деформована, внаслідок друкування неповного тексту повідомлення, яке опубліковано 10.12.2018 на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївський області.

Додатково інформуємо, що планова перевірка МКП « Миколаїводоканал» з відбором зразків для лабораторних досліджень питної води, що подається населенню, проведена в липні 2018 року.

В період з листопада по грудень 2018 року при планових та позапланових заходах державного нагляду Держпродспоживслужбою проводився відбір проб питної води в дошкільних дитячих лікувально-профілактичних закладах м. Миколаєва.

Усього відібрано 12 проб.

За результатами лабораторних досліджень питної води , що не відповідає вимогам чинного законодавства по мікробіологічним показникам, не виявлено.

Менінгококова інфекція

1Менінгококова інфекція поширена в 155 країнах світу! До винайдення антибіотиків, ця хвороба була дуже небезпечною, адже помирало 70% хворих. Зараз ситуація значно краща, але хвороба все ж залишається смертельно небезпечною. У середньому помирає кожен 10-й хворий, кожен 20-й стає інвалідом через ускладнення після хвороби. Менінгококова інфекція – гостре інфекційне захворювання, яке спричиняється менінгококом (N. meningitidis).

Характеризується хвороба поліморфізмом клінічних симптомів:

– носійство;

– назофарингіт;

– генералізовані форми (гнійний менінгіт, менінгоенцефаліт і менінгококцемія)

Передається ця хвороба повітряно-крапельним шляхом. Переважно зі слизом при чханні чи кашлі, під час розмови з хворим чи носієм хвороби, під час поцілунку. Менінгокок у зовнішньому середовищі дуже не стійкий, тож передається при тривалому спілкуванні, здебільшого на відстані до півметра. Також більш небезпечний вірус у закритих приміщеннях.Якщо у родині хтось захворів, ризик зараження зростає у 400 – 800 разів!

Як уникнути менінгококової інфекції: інфекцію можуть підхопити люди у будь-якому віці – від немовлят до людей похилого віку. Уразити хвороба може й молодих і максимально здорових людей. Але менінгококова інфекція вважається типово дитячою хворобою. В особливій зоні ризику – діти до 5 років! Саме вони складають понад 70% усіх хворих. Також у групі ризику – молоді люди 15-25 років, особливо курці.Особливо багато хворих навесні і восени. У ці періоди організм найбільш схильний до захворювань. Read more »